Carmine Di Sibio bude generálním ředitelem a předsedou správní rady EY

Carmine Di Sibio

Příštím předsedou správní rady a generálním ředitelem společnosti EY byl s účinností od 1. července 2019 zvolen Carmine Di Sibio, který v této funkci k danému datu nahradí Marka Weinbergera.

Di Sibio je od roku 2013 globálním ředitelem pro služby klientům a odpovídá za provádění strategie celé poradenské sítě. Nese tak nemalé zásluhy na tom, že tržby EY dosáhly v uplynulém roce bezmála 35 mld. amerických dolarů, přičemž v jejích členských firmách dnes ve více než 150 zemích působí přes 270 tisíc odborníků. Kromě toho Di Sibio plně odpovídá za čtveřici geografických oblastí, do nichž jsou členské společnosti sdruženy a rovněž za čtyři divize odborných poradenských služeb. Sehrál zásadní roli v prosazování inovačních přístupů v rámci EY, včetně řízení investic do moderních technologií v celkovém objemu 1 mld. amerických dolarů. Patří ke klíčovým strůjcům strategie EY týkající se uzavírání akvizic a aliancí, jejichž prostřednictvím se společnosti podařilo získat značné zdroje a možnosti v řadě nových a moderních odvětví.

Di Sibio je rovněž spolupředsedou globálního programového výboru EY pro různorodost a otevřenost pracovního prostředí, který shromažďuje rozličné názory, perspektivy a kulturní hodnoty a snaží se maximalizovat jejich potenciál ve vztahu k fungování firmy. Uvedená činnost je stěžejní z hlediska budování vysoce výkonných a profesionálních týmů.

Do EY nastoupil Di Sibio v roce 1985 a jako partner odpovědný za odborné poradenské služby, tj. audit a podnikové poradenství, dohlížel na kvalitu služeb poskytovaných nejvýznamnějším klientům z finančního sektoru. Byl rovněž předsedou výkonného orgánu EY pro zajišťování odborných služeb na globálním trhu finančních služeb a vedoucí partner regionu Severní, Střední a Jižní Ameriky pro divizi finančních služeb, kde stál u zrodu portfolia služeb pro řízení rizik a plnění regulačních požadavků. Vykonává rovněž činnost autorizovaného účetního.