Co je tzv. outplacement

outplacement jobs

Poslední benefit, který firma může zaměstnanci dát, i tak se dá označit služba, jež si u personálních agentur objednávají firmy při propuštění zaměstnanců. Ti díky outplacementu snášejí náročné období po výpovědi v lepší psychické kondici, a hlavně se mohou připravit na další kariérní krok.

Službu, která firmám pomáhá zvládnout organizační změny spojené s propouštěním nabízí i Manuvia, která se jinak specializuje na personální leasing. „Poskytujeme podporu firmám a jejím zaměstnancům s procesem propouštění. Zajišťujeme administrativní podporu a aktivně vyhledáváme nové zaměstnavatele,“ potvrzuje Ondřej Wysoglad, generální ředitel personální divize Manuvie.

Organizační změny je nutné strategicky promyslet a dobře naplánovat. Management firem v takové situaci může ocenit pohled zvenčí. Vedle konzultací k reorganizacím nebo radám, jak výpovědi zaměstnancům oznámit, zahrnují služby outplacementu i vítanou administrativní podporu. „Připravujeme pracovněprávní dokumenty jako výpovědi, dohody, vypořádání odstupného, oznámení pro úřady práce a další agendu, na kterou firmy uprostřed organizačních změn nemají kapacity, a přesto je nutné ji naplnit,“ říká Ondřej Wysoglad.

Odpovědné propouštění je ovšem služba určená především zaměstnancům. V ideálním případě by měla člověka doprovázet od momentu výpovědi přes hledání dalšího pracovního uplatnění až do úspěšného získání nové práce. „Outplacement pomáhá propuštěnému zaměstnanci najít vlastní silné stránky, uvědomit si, v čem je dobrý, co ho baví a kde by to mohl uplatnit. Naučí se napsat atraktivní životopis a připravit se na pohovory,“ přibližuje Ondřej Wysoglad. Výhodou pracovní agentury je i to, že zaměstnanci pomůže zorientovat se na trhu práce a zvážit aktuální možnosti.

Outplacement může mít podobu skupinového workshopu, ale i velmi osobního poradenství. „K individuálnímu outplacementu firmy přistupují zejména v případech, kdy se loučí s někým z managementu či z řad vyšších manažerů. Skupinové outplacementy jsou zase častější na nižších pracovních pozicích nebo při sezónních výkyvech,“ vysvětluje Ondřej Wysoglad.

Pro žádnou firmu ani žádného zaměstnance není období propouštění příjemné, ale služby zkušených personalistů mohou oběma stranám pomoci ustát ho se ctí a zaměřit se na budoucnost.

Obrázek: Freepik