Co očekávají vysokoškolští studenti v zaměstnání?

průzkum job VŠ práce

Střet s realitou mnozí vysokoškoláci po absolvování náborového procesu nepřežijí a z prvního zaměstnání velmi brzy odcházejí. Na straně korporací ale nacházíme stále velký prostor, jak jejich odchodovost dramaticky snížit. „Předávání zkušeností napříč generacemi, kvalitní mentoring a pocit přijetí do týmu. To jsou tři základní atributy, které nováčci podle průzkumu očekávají,” říká Filip Černý, partner ze společnosti Kogi CON.

Kogi CON si nechalo výzkumnou agenturou g82 v září 2021 vypracovat průzkum mezi studenty Vysoké škole ekonomické. Hledal odpovědi na otázku, v jaké firemní kultuře chtějí mladí lidé pracovat. „Pokud dokážete zajistit kulturu, kterou studenti chtějí a očekávají, pak se jejich potřeby potkají s vašimi nároky, potřebami a také rozpočty. Neustálé hledání nových talentů totiž stojí firmy obrovské peníze, čas a úsilí,” vysvětluje Filip Černý.

Týmová práce ano, na soutěživost zapomeňte

Studenti podle Filipa Černého netouží po výkonech, nechtějí být vidět. Podle něj je to důsledkem školství, které potlačuje dravost a chuť vítězit. „České školství nevychovává talenty, po kterých tak touží české firmy. Talentovaní lidé totiž vyčnívají – ve škole i v práci,” vysvětluje.

Mladí lidé chtějí podle průzkumu pracovat ve firmách, které kladou důraz na týmovou práci. Preferují společnosti, které drží pohromadě loajalita a vzájemná důvěra. Také chtějí častěji pracovat ve firmách s inovativní (adhokratickou) firemní kulturou.

Studenti oproti stávajícím zaměstnancům preferují ve vyšší míře styl řízení zaměřený na týmovou práci. Organizace má klást větší důraz na rozvoj lidských zdrojů, ale také na tvorbu nových produktů a vytváření nových výzev. Měřítkem úspěchu firmy je pro ně častěji fakt, že má jedinečné nebo nejnovější výrobky. Naopak v menší míře dávají studenti přednost stálosti a stabilitě, kontrole a strukturovanosti, ale také soutěživosti.

Pracovní podmínky, které nováčci očekávají

Pro studenty je podle průzkumu klíčové:

  • Firmy musí zajistit vysokou úroveň psychologického bezpečí.
  • Absolvent se musí cítit vítaný a přijatý do týmu.
  • Jeho hlas musí být vyslyšen.

Jak to mají firmy konkrétně udělat?

  1. Nastavte ve firmě programy pro nastupující generaci absolventů. Součástí by mělo být také setkávání a předávání zkušeností napříč generacemi. Zapojte seniorní kolegy, kteří jsou experty ve svém oboru a mohou nastupující generaci předat hodně cenných zkušeností a znalostí.
  2. Naslouchejte jim. Ptejte se jich, co brání jejich výkonu. Chtějte vědět, co by dělali jinak a proč. Tito lidé dokáží firmu i přes svůj nízký věk a zkušenosti posunout výrazně vpřed. Jen jim dejte prostor.
  3. Zaveďte mentoring, postarejte se o to, aby každý student nebo absolvent měl svého mentora, který se mu věnuje. Předávejte jim znalosti a zkušenosti v oblasti, ve které budou působit.

Průzkum provedla agentura g82 se 1003 zaměstnanci v září 2020 a 123 studenty VŠ v září 2021.

TZ

@RadekVyskovsky

TOP 5 nejžádanějších benefitů
JOBS

Revoluce v benefitech se nekoná

I navzdory obavám z dopadu vládního konsolidačního balíčku na oblast zaměstnaneckých benefitů k žádnému kritickému scénáři nedošlo a očekávané plošné snižování benefitů se nekonalo. Nedošlo

Číst dále »