EY posílil expert na boj s korupcí a vyšetřování hospodářské kriminality John Wilkinson

EY John Wilkinson

Poradenskou společnost EY v lednu 2019 posílil expert na boj s korupcí a vyšetřování hospodářské kriminality John Wilkinson. V oddělení zaměřeném na forenzní služby a podporu integrity povede týmy zaměřené na soukromý i veřejný sektor v Česku a také v regionu střední a jihovýchodní Evropy a soustředí se na forenzní služby v obchodních sporech a arbitrážích. John Wilkinson má více než 25 let zkušeností s vedením globálních vyšetřovacích týmů.

V uplynulých letech John Wilkinson působil v Londýně, Curychu, Moskvě a Dubaji, kde řídil týmy zabývající se vyšetřováním hospodářské kriminality, kybernetickou bezpečností, technologiemi na odhalování kriminality v ekonomickém prostředí, či soudními spory.

„John Wilkinson se na mezinárodní scéně dlouhodobě řadí mezi profesionály v boji s korupcí a vyšetřování hospodářské kriminality. Těší mě, že posílí forenzní tým EY a věřím, že jeho mnohaleté mezinárodní zkušenosti v oblasti prevence podvodů a zpronevěry dat ocení klienti ve veřejném i soukromém sektoru,“ říká Magdalena Souček, řídící partnerka EY v ČR a ve střední a jihovýchodní Evropě.

„Je mi ctí, že se mohu připojit k oddělení forenzních služeb EY pro region střední Evropy. Těším se na spolupráci s klienty při definování jejich strategických priorit. V době digitální transformace se společnosti potýkají s řadou výzev prakticky ve všech aspektech svého podnikání, včetně oblastí, na které se specializuji: což je nejen účetní expertíza pro účely obchodních sporů a forenzní služby před a po uzavření transakce, ale také širší oblast ,compliance‘ a řízení integrity,“ uvádí John Wilkinson, vedoucí partner oddělení forenzních služeb a podpory integrity v ČR a regionu střední a jihovýchodní Evropy.