Fakulty strojní a elektrotechnická ČVUT pořádají kariérní veletrh

ČVUT kariérní veletrh

Po absolventech informatických, elektrotechnických a strojařských oborů z ČVUT je na trhu práce obrovská poptávka. Fakulta strojní (FS) ČVUT a Fakulta elektrotechnická (FEL) ČVUT v Praze vycházejí firmám vstříc uspořádáním Kariérních dnů. Dvoudenní akce, jejíž součástí bude i doprovodný odborný program, proběhne 20. a 21. dubna 2022 v prostorách obou fakult v Dejvicích.

Cílem Kariérních dnů FS a FEL je umožnit přímý kontakt bezmála pěti a půl tisíce studentů obou fakult se zaměstnavateli nejrůznějších velikostí, počínaje giganty českého průmyslu až po malé progresivní start-upy.

„Neznám nikoho, kdo by po absolvování FEL nenašel práci, a potvrzují to i statistiky a průzkumy, které k tomu organizujeme. Přesto považujeme za potřebné dlouhodobě rozvíjet vztah s firmami a zprostředkovávat jejich kontakt s našimi studenty. Věříme, že studenti tuto příležitost využijí, a to nejen k tomu, aby si udělali obrázek o příležitostech, které se jim nabízejí na pracovním trhu, ale také aby se nechali inspirovat po odborné stránce a mohli podle toho přizpůsobit svůj další rozvoj včetně například témat svých diplomových prací,“ uvedl prof. Petr Páta, děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT.

Podle prof. Petra Páty poptávka po absolventech FEL ČVUT v oblasti informatiky a elektrotechniky vychází z jejich kvality a specializace v oblastech technologických trendů, které budou utvářet budoucnost celé společnosti. Ať už to jsou telekomunikační sítě a alternativní energetické zdroje, anebo umělá inteligence a bioinformatika, kyberbezpečnost či vesmírné technologie – všechny tyto fenomény budoucnosti lze na FEL studovat. Jak oblast elektrotechniky, tak nejnověji i oblast informatiky na ČVUT je v prestižním mezinárodním žebříčku QS Ranking hodnocena jako nejlepší v České republice.

„FS garantuje svým absolventům zaměstnání, ba co více, absolventi FS si mohou vybírat z řady nabídek zaměstnání. Setkávání se s firmami je důležité jak pro studenty, tak pro fakultu. Pro studenty znamená větší časový prostor během jejich studia, kdy se lze s firmami poznávat a navazovat kontakty, a firmám umožňuje zodpovědně a dlouhodobě hledat a připravovat své budoucí zaměstnance. Pro fakultu setkávání přináší informaci o potřebách firem a prostor pro nabídku svého výzkumného a inovačního potenciálu,“ sdělil prof. Michael Valášek, děkan Fakulty strojní ČVUT v Praze.

Protože veškerá průmyslová výroba je založena na strojích, udržení její celosvětové konkurenceschopnosti v České republice vyžaduje kompetence absolventů strojní fakulty. Při jejich přípravě jsou uplatněny všechny současné technologické trendy. Studium na FS ČVUT tak obsahuje informatiku, digitalizaci, umělou inteligenci uplatněnou ve strojích, oblasti mechatroniky, robotiky, Průmyslu 4.0 a vznikající technologie pocházející z kosmického výzkumu, uvedl prof. Michael Valášek.

Součástí Kariérních dnů Fakulty strojní a elektrotechnické ČVUT bude i doprovodný program, ve kterém firmy v prezentacích či workshopech budou moci oslovit studenty prostřednictvím svých odborných témat.

TZ