Fenomény pracovního trhu v roce 2019

Fenomény pracovního trhu v roce 2019

Vyšší platy, lepší benefity a více pracovníků ze zahraničí, to jsou důsledky nízké nezaměstnanosti, která letos dosáhla historického minima. Omezování výroby kvůli nedostatku pracovní síly uspíšilo v řadě firem investice do automatizace, což s sebou ruku v ruce nese i potřeby nové kvalifikace. Podle odborníků z agentury Manuvia lze poptávku po kvalifikované síle očekávat i v příštím roce, zejména v logistice a výrobě. Pozornost se však zaměří i na další odvětví, jako třeba IT či zdravotnictví.

Pracovní trh je v pohybu neustále

Začátkem roku 2019 se (nejen) v souvislosti s trhem práce často skloňoval Brexit. Naděje, že se zpátky domů vrátí Češi, Slováci a Poláci pracující ve Spojeném království se nenaplnily a nic na tom nezmění ani další vývoj okolo Brexitu. „Globální ekonomika je příliš propojená na to, aby se mohla jakákoliv, například ta britská, příliš separovat. Jakmile se dojedná politická dohoda, měly by nastoupit dohody ekonomické. Hrozby obchodních válek totiž patří spíše do politického ringu než do byznysového prostředí. Taková válka nemá vítěze, a žádný trh nechce, nota bene nemůže, prohrávat,“ vysvětluje Peter Dosedla, předseda představenstva skupiny Manuvia, jedničky na trhu personálního leasingu.

To, že se od sebe pracovní trhy v různých regionech Evropy liší potvrdil i e-book, který Manuvia každoročně vydává. Podle jeho závěrů je dynamika vývoje pracovních trhů napříč Evropou různá, ale v rámci V4 je podobná. Úroveň zaměstnanosti, ale i výše mezd, se přibližují na srovnatelnou úroveň. „To ovšem také znamená, že si český, slovenský i polský pracovní trh navzájem konkurují, což je vidět zejména v oblasti zaměstnávání pracovníků ze třetích zemí,“ říká Peter Dosedla. Česká vláda letos zdvojnásobila kvótu pro zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny a podobně tak Manuvia dokázala navýšit kapacitu ukrajinského náboru o 100 %. Zatímco v roce 2018 zajistila z Ukrajiny 830 pracovníků, letos už to bylo 1750. Jakkoliv je Ukrajina jedním z nejoblíbenějších trhů zahraničního náboru, pozornost je potřeba rozšiřovat i na další trhy: „Po Ukrajině a Balkánu je potenciál v regionech jako je Bělorusko, Makedonie, Bosna a Hercegovina, anebo dokonce Řecko. V další vlně pak mluví o zemích jako Vietnam, Filipíny nebo Mongolsko,“ potvrzuje Peter Dosedla.

Od výroby směrem ke službám

Ukrajinští pracovníci už do Čech a na Slovensko nemíří jen do výrobních firem, stále častěji pomáhají v dalších oblastech, kde se i přes veškerou snahu českého školství nedaří nabídnout dostatek specialistů. Velká poptávka je po IT specialistech, například slovenský trh nabízí ukrajinským IT specialistům stovky míst. Další perspektivním oborem z pohledu agenturního zaměstnávání je oblast zdravotnictví. „V Česku chybí aktuálně asi pět tisíc sester. S několika nemocnicemi začínáme připravovat projekt, který umožní posílit personál o kvalifikované zdravotníky ze zahraničí. K situacím, kdy se kvůli nedostatku personálu zavírají některá oddělení v nemocnicích, by tak nemuselo docházet,“ potvrzuje Peter Dosedla. Vedle zdravotnictví a informačních technologií se chce Manuvia v příštím roce zaměřit také na oblast logistiky, která je ve středoevropském regionu stále velmi perspektivní.

IT, logistika nebo zdravotnické služby ale mohou být výzvou i pro české zaměstnance, kteří doposud pracovali v jiných oborech. Z letošního průzkumu Manuvia vyplynulo, že ochota Čechů změnit obor je vysoká, přes 85 %. „Personalisté nemusejí hledat potenciální zaměstnance jen mezi lidmi se zkušeností v oboru, lidé jsou dnes otevření k tomu učit se nové věci. Úkolem zaměstnavatelů pak je vytvořit jim podmínky pro zaučení nebo změnu kvalifikace,“ říká Peter Dosedla.

Technologie mění pracovní prostředí

Rozvoj technologií se podle Manuvie v příštím roce projeví i v komunikaci mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Na oblibě získávají různé platformy pro interní komunikaci a chatboty. Manuvia chystá pro svých více než 12 tisíc agenturních pracovníků aplikaci, v níž budou mít nejen přehled docházky, ale zároveň možnost si zažádat o zálohu výplaty nebo se podívat po ještě zajímavější nabídce práce. „Stále větší část našich životních rozhodnutí se odehrává s telefonem v ruce. Chceme našim pracovníkům maximálně ulehčit veškerou agendu spojenou s prací a dát jim větší možnost vzít svou kariéru do svých rukou,“ popisuje novinku Peter Dosedla.

TOP 5 nejžádanějších benefitů
JOBS

Revoluce v benefitech se nekoná

I navzdory obavám z dopadu vládního konsolidačního balíčku na oblast zaměstnaneckých benefitů k žádnému kritickému scénáři nedošlo a očekávané plošné snižování benefitů se nekonalo. Nedošlo

Číst dále »