Jak udržet zaměstnance v noci při životě

práce v noci

Noční směny jsou velkou zátěží pro lidský organismus. Nejen že narušují přirozený biorytmus, ale mohou výrazně ovlivnit produktivitu i kvalitu odvedené práce. Zaměstnavatelé by tak měli brát zřetel na osobní potřeby zaměstnanců a práci v noci plánovat s rozmyslem.

Pro zaměstnance pracující ve směnném provozu jsou noční směny ty nejnáročnější. Proto by zaměstnavatelé měli při jejich plánování brát ohled na potřeby svých zaměstnanců a poskytnout jim takové podmínky, které minimalizují negativní vliv nočních směn na jejich organismus. Poradenská společnost Déhora, která se plánováním pracovních sil ve směnných provozech zabývá, nabízí pár tipů, jak toho docílit.

Omezte počet nočních směn

Noční práce je v zásadě nezdravá a drahá a je lepší se jí vyhnout. Často existují způsoby, jak problém s nočními směnami vyřešit, a ještě z toho vytěžit pozitiva. Podívejte se kriticky na to, jaký druh práce se u vás ve firmě v noci provádí. Třeba je možné některou její část přesunout na denní směnu a zaměstnance tak práce v noci ušetřit. Využít můžete i tzv. koncept flexibilních směn, který umožňuje dle potřeby upravovat počet zaměstnanců nejen na noční směně. Pokud si s reorganizací směn nevíte rady, zavolejte na pomoc odborníka, který vám poradí a podpoří vás.

Směny plánujte uváženě

Nejvhodnější je směnný model, kdy se směny posouvají dopředu. To znamená, že zaměstnanec pracuje například první ráno, pak poledne a pak večerní směnu. Takovému způsobu řazení směn říkáme zdravý plán, protože pomáhá předcházet hromadění nedostatku spánku a tělo se při něm zotavuje snadněji, než když se směny točí “proti směru hodinových ručiček”. Takto pravidelný a stabilní harmonogram směn s co nejméně změnami je nejen udržitelný a zdravý, ale pozitivně se projeví také na produktivitě.

S nočními směnami opatrně

Je lepší, když zaměstnanci odpracují více krátkých nočních směn než méně dlouhých. V druhém případě je totiž biorytmus příliš narušen a zotavení trvá mnohem déle. Délka směn by neměla překročit 9 hodin a podceňovat byste neměli ani řazení směn za sebou. Riziko poranění je v průměru o 6 % vyšší při druhé noční směně, o 17 % při třetí noční směně a při čtvrté je to už o 36 %. U tří po sobě jdoucích denních směn se riziko úrazu sice také zvyšuje, ale podstatně méně.

Zvažte vlastní plánování směn

Koncept samoplánování, který do směnných provozů zavádí společnost Déhora, nabízí zaměstnancům možnost nastavit si svůj rozvrh podle individuálních potřeb, fyzických i sociálních. Vždy se v pracovním kolektivu najdou lidé, kteří dávají přednost práci v noci. To naopak umožní zaměstnancům, kteří preferují denní směny, absolvovat těch nočních méně. Samoplánování může nabídnout velké výhody pro všechny zúčastněné strany. Zaměstnanci zlepší svůj work-life balance a vy se již nebudete muset potýkat s vysokou fluktuací. Pokud umožníte svým zaměstnancům rozhodovat o svých směnách, můžete si být jistí, že se to odrazí na jejich celkové spokojenosti, pracovním výkonu i loajalitě k firm