Kamil Nejezchleb byl jmenován novým místopředsedou pro oblast hospodářské soutěže

Mgr. Ing Kamil Nejezchleba, Ph.D.

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna jmenoval od 1. dubna 2021 novým místopředsedou, který je pověřen řízením Sekce hospodářské soutěže, Mgr. Ing Kamila Nejezchleba, Ph.D. Dosavadní I. místopředseda Hynek Brom naopak Úřad po téměř 12 letech opouští.

Děkuji doktoru Bromovi za mnohaletou práci pro Úřad a přeji mu mnoho úspěchů v další kariéře. Současně věřím, že jeho nástupce dodá Sekci hospodářské soutěže nový impuls a tato změna prospěje rozvoji soutěžní politiky v České republice,“ uvedl k výměně místopředsedů Petr Mlsna.

Kamil Nejezchleb působí na Úřadě od roku 2008 a dlouhodobě se v profesní i akademické oblasti specializuje na právo hospodářské soutěže, zejména na problematiku zakázaných dohod, jejich odhalování a využití ekonomických metod v ochraně hospodářské soutěže. Na nové pozici se bude zejména snažit více zpopularizovat hospodářskou soutěž a její význam pro společnost ve státě založeném na tržní ekonomice, a to v očích podnikatelů, politického zastoupení i široké veřejnosti. Hodlá rovněž úzce spolupracovat s tuzemskými sektorovými regulátory i orgány činnými v trestním řízení, zahraničními soutěžními úřady a Evropskou komisí.

Bude třeba sledovat aktuální dění na trzích, kde s ohledem na probíhající pandemii dochází ke změnám v chování a uvažování spotřebitelů i podnikatelů a mění se tak podmínky jejich fungování. Ač pochopitelně chci, aby Sekce hospodářské soutěže byla soutěžitelům partnerem a působila preventivně a osvětově, v případech zjevných tvrdých porušení hospodářské soutěže, typicky kartelových dohod, či vylučovacích praktik dominantních soutěžitelů, nebudu váhat postupovat tvrdě a přikročit k vysokým sankcím,“ řekl po svém nástupu do funkce Kamil Nejezchleb.

Nový místopředseda nahrazuje v čele Sekce hospodářské soutěže I. místopředsedu Hynka Broma, který na Úřadě působil od roku 2009. Nejdříve řídil sekci zabývající se významnou tržní silou, veřejnou podporou a legislativně-právní činností, od roku 2016 pak stál v čele Sekce hospodářské soutěže. „Právo hospodářské soutěže patří k velice zajímavým právním oblastem a jsem velice rád, že jsem se mu mohl dlouhou dobu věnovat. Doufám, že kolegové budou dále stavět na základech, které jsme vytvořili, a svému nástupci přeji mnoho úspěšně vyřešených případů,“ rozloučil se s Úřadem Hynek Brom.