Když se na pracovišti objeví nový šéf…

nový šéf

Nový vedoucí, ředitel či šéf oddělení vždy přináší do pracovního týmu určitou dávku napětí. Jak se správně uvést v roli šéfa nového týmu a jak by novou vedoucí osobu měli přijmout podřízení?

Nový šéf by měl předstoupit před své kolegy a začít vlastním představením. „Je vhodné říct proč a s jakými cíli do firmy přichází a seznámit tým se svými očekáváními,“ říká Tomáš Surka, managing partner v personálně-poradenské společnosti Devire. Brzy po nástupu má přijít na řadu osobní setkání s každým členem týmu. Díky tomu si lze rychle zmapovat, jakou má kdo roli v oficiální i neoficiální rovině. Taková schůzka novému vedoucímu prozradí například také to, co koho baví nebo kam by chtěl do budoucna směřovat. Zároveň odhalí potenciální slabiny týmu.

Pokud šéf nepřichází na nové místo s úkolem krizového manažera, není dobré sahat ihned po zásadních změnách. Mnohdy je důležité zachovat kontinuitu dobře zavedeného týmu. Ani taková role však nemusí být jednoduchá. Zvláště když je pro člověka vedoucí role nová. „Je důležité zůstat sám sebou a netlačit se do nějaké strojené pózy. Časem stejně kolegové zjistí, jaký šéf ve skutečnosti je. Od začátku se vyplatí sázet na přirozené chování,“ radí Tomáš Surka.

Někdy se nový šéfem stává osoba, kterou lidé dobře znají. Jindy na šéfovskou pozici nastupuje člověk zvenčí. Jeho role bývá složitější v tom, že ho teprve čeká důkladné poznávání firmy, jejích procesů a samotného týmu. Na druhou stranu přichází se zkušenostmi z jiného prostředí, netrpí tak zvanou provozní slepotou a může si hned od začátku nastavit vztahy tak, jak mu to vyhovuje. Nový šéf pocházející z týmu, který nově vede, sice na jednu stranu má přehled o dění ve firmě, ale na druhou stranu pro něj může být obtížné změnit zažité vztahy se svými kolegy, s nimiž byl dlouhou dobu na stejné úrovni.

A jak by naopak měli na svého nového šéfa reagovat jeho podřízení? „Není dobré přistupovat ke změně s předsudky a zaujímat negativní pozici. Lepší je šéfovi pomoct, aby se rychle ve svém novém působišti zorientoval. Zároveň by podřízení měli otevřeně přinášet své názory a nápady do budoucna,“ uzavírá Tomáš Surka.