Mzdy i nové pracovní pozice v podnikových službách rostly dvojciferným tempem

working people

Největší poptávka je v oboru podnikových služeb po IT a finančních expertech. Chybí zejména uchazeči, kteří hovoří německy, francouzsky a holandsky. Počet inzerovaných pracovních míst meziročně rostl o 19 %, růst mezd na některých pozicích přesáhl i 10 %. Vyplývá to z průzkumu mezd, který v oboru podnikových služeb zrealizovala agentura Grafton Recruitment.

Průzkum, který mapoval úroveň mezd zaměstnanců center sdílených podnikových služeb v Praze, Brně a Ostravě, kromě samotných finančních podmínek ukázal i na měnící se role v tomto oboru. „Digitalizace a automatizace, která je v centrech na pořadu dne, dává vzniknout novým pracovním pozicím. Jedná se jak o specializované funkce související s adopcí těchto technologií, tak i další role související s rozšiřováním záběru celého oboru,“ říká Martin Malo, ředitel agentury Grafton Recruitment, s tím, že běžné začínají být poptávky po pracovnících na pozice datových analytiků, specialistů na zákaznickou zkušenost či expertů na robotickou automatizaci. V souvislosti se vznikem nových technologických center je dále velká poptávka po IT expertech nejrůznějšího zaměření, největší hlad je ovšem po specialistech na kybernetickou bezpečnost. Dlouhodobě vysoká je i poptávka po nejrůznějších rolích do financí.

Dle aktuálního průzkumu asociace ABSL, která v ČR sdružuje centra podnikových služeb, obor v roce 2019 rostl 12 % tempem. Počet inzerovaných pozic ovšem dle mzdového průzkumu rostl ještě více, o celých 19 %. Právě na základě toho se dá predikovat další růst a rozvoj celého oboru, a to nejen v Praze v Brně, kde se hledá nejvíce pracovníků, ale i v dalších regionech ČR.

Zajímavým fenoménem oboru je jeho rychlý rozvoj a s ním související změny náplně práce. Běžně se stává, že zaměstnanci přechází v rámci center i na zcela nové pracovní pozice. „Centra se stále více soustředí na inovace a expertní služby. Softwaroví roboti postupně přebírají jednoduché a opakované činnosti, jako je například skenování faktur nebo vytváření reportů, a lidé se přesouvají na odbornější pozice. I proto se v oboru velmi intenzivně investuje do vzdělávání, dle našeho průzkumu až 4x více než je český průměr,“ říká Jonathan Appleton, ředitel ABSL.

Obor podnikových služeb zahrnuje více než stovku nejrůznějších pracovních pozic – od finančních, marketingových a HR rolí, přes pozice v IT a logistice až po nové specializované posty. Dle mzdového průzkumu Grafton Recruitment nejvíce rostly mzdy u pozic, kde byl nadprůměrný nedostatek kvalifikovaných a vhodných kandidátů. Patřily k nim mimo jiné finanční a IT role vyžadující kombinaci expertních znalostí a německého, francouzského či holandského jazyka. „Specialisté na těchto postech si mohou vydělat až o 7000 Kč více než jejich kolegové. Týká se to zejména nemanažerských pozic, u manažerů nehrají jazykové dovednosti až tak velkou roli, jejich mzdové ohodnocení vychází spíš ze zkušeností a velikosti týmu, který vedou,“ vysvětluje Martin Malo.

I když postupně dochází ke stírání rozdílů mezi regiony, v nastavení mezd stále vede Praha, a to v průměru o 15 %. V některých případech dokonce platí, že tam, kde ostravské mzdy končí, pražské začínají. Například koordinátoři služebních cest a akcí si v Ostravě měsíčně přijdou na 25-30 tisíc, v Praze na 32-38 tisíc. Podobné nastavení panuje i u specialistů zákaznické péče, kteří si v Praze vydělají 35-38 tisíc, v Brně 25-33 tisíc a v Ostravě 23-30 tisíc.

Finance a účetnictví jsou jediným oborem v průzkumu, kde mzdy dosahují až na 200 tisíc, a to v případě pozice finančního manažera, který si v Praze vydělá 120-200 tisíc, v Brně 100-180 tisíc a v Ostravě 100-150 tisíc. Přes hranici 100 tisíc měsíčně se mohou dostat ještě lidé na pozicích Treasury Manager (70 tisíc v Ostravě až 130 v Praze) a Transition Manager (80 tisíc v Brně až 130 tisíc v Praze).

Po finančních rolích mají v oboru podnikových služeb druhé nejvyšší mzdy IT pozice. Například manažer technické podpory si v Praze může vydělat 70-140 tisíc, v Brně 70-120 tisíc a v Ostravě 80-100 tisíc. Na 100 tisíc ještě v Praze dosáhne vedoucí týmu technické podpory (60-100). Pracovníci na pozicích IT podpory si v závislosti na zkušenostech mohou v Praze vydělat 35-55 tisíc, v Brně 30-40 tisíc a v Ostravě 30-38 tisíc.