Mzdy začínají pomalu růst, nejistota na trhu práce ale přetrvává

Mzdy začínají pomalu růst

Napříč obory i regiony dochází k mírnému růstu mezd, který kompenzuje stagnaci v loňském roce. V části firem se zároveň vrací na původní úroveň finanční i nefinanční benefity, které byly v uplynulém pandemickém roce sníženy či zcela pozastaveny. Trh práce v České republice však stále značnou měrou ovlivňuje nejistota způsobená pandemií. Kromě nedostatku kvalifikovaných pracovníků brzdí ekonomiku také chybějící zdroje či komponenty. O výši finančního ohodnocení, stejně jako o případných benefitech, začínají rozhodovat opět kandidáti. Vyplývá to z rozsáhlého průzkumu personální agentury Grafton Recruitment, který mapuje aktuální finanční ohodnocení stovek pracovních pozic v 9 oborech a 13 regionech.

Kandidáti si určují podmínky

Nedostatek kvalifikovaných pracovníků na trhu práce si uvědomují i samotní uchazeči, kteří si mohou vybírat z mnoha nabídek a svým způsobem i určovat výši mzdy. Napříč obory i regiony tak dochází k mírnému růstu mezd, který kompenzuje stagnaci v loňském roce. Řada zaměstnavatelů také zavádí další motivační benefity a náborové příspěvky, kterými chtějí nové kandidáty přilákat. Tyto bonusy jsou však v některých segmentech z důvodu spojování pozic vyvažovány rostoucími požadavky na uchazeče.

IT a telekomunikace: po dočasném ochlazení dochází opět k přehřívání trhu

Zatímco loňský rok byl ve znamení pozastavování nových a často i plánovaných projektů, výrazného omezování nových náborů, ukončování spolupráce s řadou kontraktorů a vyčkávání, letošní rok přinesl oživení a s ním výrazně vyšší požadavky na obsazování IT pozic. Nejdříve firmy hledaly zejména seniornější role, později však musely vzhledem k nedostatku volných kandidátů slevit ze svých požadavků. Asi nejhůř se firmám daří obsazovat seniorní role v oblasti bezpečnosti, stále větší nedostatek je i Java Developerů. Přibývá také pozic, které kombinují technické znalosti a zkušenosti s měkkými dovednostmi, například schopností práce v týmu, uměním komunikace či dovedností vysvětlit laikům složité IT řešení. Průměrné mzdy se letos zvedaly zejména na vedoucích pozicích a růst se dal zaznamenat i v regionech. Naopak pokles byl patrný na pozicích business analytiků.

Inženýring a výroba: nedostatek uchazečů na výrobní pozice přetrvává

Na rozdíl od loňského roku, kdy byla většina firem spíše opatrná a v důsledku pandemie nenabírala větší počty uchazečů, došlo letos ke zvýšení poptávky po nových zaměstnancích. Největší zájem mají firmy o kvalifikované i nekvalifikované uchazeče do výroby, dále pak do sektoru automotive nebo do konstrukčních týmů. Stejně jako v předchozích letech chybí i letos nejvíce pracovníci elektra, svářeči, zámečníci, brusiči, konstruktéři nebo zkušení operátoři a technologové ve výrobě. Dlouhodobý nedostatek těchto zaměstnanců ještě umocnil odliv zahraničních pracovníků v loňském roce. Nedostatek kvalifikovaných dělníků a řemeslníků se rostoucí počet firem snaží zčásti řešit financováním rekvalifikačních kurzů a certifikátů. K navyšování mezd docházelo převážně u odborných pozic, a to zejména v Praze, ve Středočeském, Jihomoravském nebo Moravskoslezském kraji, nejvíce však na Olomoucku, kde roste konkurence. U nekvalifikovaných pozic zůstávala mzda spíše neměnná.

Nákup a logistika: pozice skladníků vykrývali během pandemie pracovníci z hotelnictví a gastronomických provozů, nyní však opět chybí

Po loňském boomu e-komerce, se kterým souvisel i rozmach logistiky, došlo letos k lehkému ochlazení trhu. I když poptávka po těchto službách o něco klesla, sektoru se stále daří nadprůměrně. V loňském roce společnosti poptávaly především skladníky, které částečně vykrývali lidé ze segmentu hotelnictví a gastronomických provozů. Část z nich se navrátila zpět ke své původní profesi, a zaměstnanci do skladů tak opět chybí. Nedostatek lidí ještě prohloubil loňský odliv zahraničních pracovníků, kteří v tomto segmentu měli vždy silné zastoupení. V oblasti nákupu není nábor nových zaměstnanců nyní tak silný jako před pandemií. Souvisí to především s větší automatizací a reorganizací nákupních týmů. Růst mezd v logistice nebyl nijak výrazný. Firmy navyšovaly mzdy pouze v případě, kdy chtěly přilákat více kandidátů a předstihnout konkurenci. Navyšování se tedy pohybovalo v rámci jednotek procent, a to nejvíce v oblasti přímé logistiky. V Praze a v Jihomoravském a Středočeském kraji pak došlo dokonce ke snížení mezd.

Stavebnictví a reality: obor vzrůstá, brzdí jej však nedostatek materiálu i pracovníků

Objem práce i poptávka po zaměstnancích v odvětví stavebnictví a realit stále vzrůstá. Tento boom však brzdí jak nedostatek stavebního materiálu a jeho ceny, které výrazně vzrostly, tak i situace na trhu práce. Nejhůře se náborářům obsazují pozice jako přípravář, rozpočtář, stavbyvedoucí nebo projektový manažer. S nedostatkem těchto pracovníků se přitom potýkají jak stavební a konzultační firmy, tak i developeři. Některé firmy jsou kvůli nedostatku volných uchazečů ochotny dělat kompromisy ve svých požadavcích. Počítají například s doučením angličtiny, v odborné kvalifikaci a zkušenostech však ústupky obvykle dělat nechtějí. Mzdy na pozicích projektových manažerů či stavbyvedoucích rostou napříč všemi regiony, nejvíce však na Moravě a Vysočině.

Bankovnictví a finanční služby: trend sdružování pracovních pozic posiluje

I v oboru bankovnictví a finančních služeb stoupla oproti minulému roku poptávka po nových zaměstnancích. Ve většině případů se nejedná o nová místa, ale o náhrady za bývalé zaměstnance, kteří se rozhodli změnit obor. Kandidátů na trhu práce je ovšem málo a zaměstnavatelé často hledají uchazeče z jiných sektorů a slevují ze svých požadavků. Nejhůře se obsazují pozice z front office, jako jsou pracovníci přepážky nebo klientští poradci, a dále pak role účetních nebo fakturantů, které mají uchazeči o práci spojené s velkým stresem, časovou náročností a velkou zodpovědností. I nadále tak posiluje trend sdružování pracovních pozic, kdy zaměstnanci zastávají za stejnou mzdu dvě pozice najednou. Startovací mzdy finančních manažerů klesly. Nižší mzdu však kompenzuje menší tlak, lepší pracovní prostředí a více benefitů. Největší pokles mezd zaznamenává Ústecký kraj. Bankéři si polepšili zejména v menších krajích, v těch velkých spolu s Prahou jsou mzdy téměř na stejné úrovni.

Obchod, retail a marketing: obchodu i marketingu se v době pandemie dařilo

V uplynulém roce rostly zejména firmy s rychloobrátkovým spotřebním zbožím a ze segmentu e-komerce. Poptávka po nových zaměstnancích se však oproti předchozím letem nijak výrazně nezměnila, a to především díky nízké fluktuaci pracovníků a jejich nižší pracovní vytíženosti v době pandemie. Nábor je aktivnější jen v oblasti e-komerce. Nejhůře se lidé hledají na pozice v rámci digitálního marketingu a zaměstnanci mluvící německy. Dobrou zprávou je, že se obor dočkal růstu mezd. Startovací mzdy obchodníků vzrostly prakticky ve všech regionech a růst zaznamenaly také marketingové pozice. V maloobchodu pak rostly mzdy především v regionech, v Praze naopak klesly, a to i na manažerských pozicích. Prakticky beze změn mezd zůstal Moravskoslezský kraj.

Lidské zdroje, administrativa a právo: lidské zdroje zaznamenaly během pandemie největší nápor práce

Největší pracovní nápor zaznamenal během pandemie obor lidských zdrojů. Jeho pracovníci museli řešit nejen úkony spojené s Covid-19, ale také nedostatek kandidátů na trhu práce. Oproti minulému roku se mírně zvyšuje poptávka zejména po pracovnících HR a zákaznického servisu. Nejčastěji se však jedná spíše o náhradu za jiného pracovníka než o rozšiřování stavu. Po pandemii totiž potřebovala řada pracovníků změnu, a proto tento obor opustila. Konkrétně do zákaznického servisu se však lidé hledají složitě, pro kandidáty není tato práce příliš atraktivní a lukrativní. V rámci administrativních pozic musí pracovníci často zastávat více rolí. Jde o jeden z požadavků, který dnes často zaměstnavatelé mají jak na stávající zaměstnance, tak i na nové uchazeče o práci. Ke zvyšování mezd docházelo zejména u HR pracovníků, mzdy se naopak snižovaly u právníků v Praze, Středočeském, Jihočeském, Plzeňském a Ústeckém kraji.

Zdravotnictví a farmacie: kvalifikovaného personálu je kritický nedostatek

V důsledku pandemie mají společnosti z oboru farmacie a zdravotnictví více práce a zakázek než v předchozích letech. Dochází proto k výraznému růstu poptávky po nových pracovnících. Hlad po lidech panuje jak ve farmacii, a to především v oblasti výzkumu, obchodu a e-komerce, tak i ve zdravotnictví a lékárnictví. Kritický nedostatek kvalifikovaného personálu je prohlubován i tím, že řada pracovníků odtud odchází za kariérními příležitostmi do zahraničí. Na nové i stávající zaměstnance je tak kladen velký tlak a často musí pracovat i přesčas. Zdravotnická zařízení se snaží situaci řešit náborem cizinců s potřebnou uznanou atestací či ratifikací zkoušek. Navzdory přesčasům a nedostatku personálu došlo k poklesu mezd u všeobecných lékařů, a to napříč všemi kraji. Mzdy zdravotních sester naproti tomu vzrostly a polepšily si i obchodní pozice spojené s farmacií. Největší zájem mají uchazeči o marketingové nebo obchodní pozice.

Sdílené podnikové služby: obor rostl i pandemii navzdory a nadále nabírá

I když obor podnikových služeb fungoval bez výpadků a rostl i navzdory pandemii, mzdy se oproti loňskému roku příliš nezměnily. Výjimku tvoří jen oblast IT, některé komplexnější finanční pozice a dále pozice vyžadující znalost nedostatkové němčiny, francouzštiny a severských jazyků. Nové zaměstnance hledala a nabírala většina center i v době nouzového stavu a i nyní v oboru vládne vysoká náborová aktivita. Nejvíce obsazovaných pozice je v oblasti financí, IT a zákaznických služeb, objevují se však i obchodní a marketingové role. Kvalifikovaných uchazečů je však málo, a tak si mohou vybírat z mnoha nabídek a svým způsobem i určovat výši mzdy.

TZ

@RadekVyskovsky