Na co je třeba dbát při zavádění vzdálené práce

vzdálená práce

Během posledních měsíců začalo mnoho společností využívat v souvislosti s celosvětovou situací ve velké míře mobilní práci. Na tuto formu přechází i podniky, které vzdálenou práci dosud příliš nepodporovaly.

S možností vzdálené práce počítá od počátku většina začínajících podniků. Start-up scéna buduje moderní způsoby firemní kultury a mimo jiné získává a udržuje špičkové talenty právě díky podpoře maximální mobility a flexibility. Zvyšování počtu vzdáleně pracujících zaměstnanců s sebou však nese potencionální překážky – zejména pak pro podniky s omezeným rozpočtem a malým IT týmem. Předpokladem pro efektivní a produktivní vzdálenou práci je využití vhodných mobilních technologií, dostatečná kapacita vzdáleného přístupu k síti a v neposlední řadě také zajištění účinného zabezpečení.

Pro zajištění vysoké produktivity zvolte vhodné technologie

Velké společnosti se často drží osvědčených, ale relativně starých procesů, které s mobilní prací příliš nepočítají. Nové firmy přistupují naproti tomu k novým technologiím a způsobům mnohem pružněji a jsou otevřenější změnám. Vzdálení pracovníci pro ně mohou znamenat nejen nižší náklady na zajištění kancelářských prostor, ale také vyšší osobní zapojení zaměstnanců a lepší produktivitu.

Aby mohli být mobilní pracovníci stejně produktivní jako v kanceláři, musí být vybaveni správnými technologiemi. Během krize spojené s pandemií koronaviru vzrostla souvislosti se zvýšenou potřebou práce na dálku prudce poptávka po noteboocích. Základní předpoklad zařízení, která jsou vhodná pro mobilní práci, je jejich nízká hmotnost a snadná přenositelnost. Aby se zaměstnanci mohli plně zapojit do všech firemních a týmových procesů, je velmi důležitá také dobrá konektivita a vysoký výkon.

Nákup a správa nových zařízení může být pro společnost nákladná a komplikovaná. Začínající podniky mohou využít několik možností, které jim mohou pomoci tento problém překonat. Například služba PC-as-a-Service (PCaaS) představuje model založený na předplatném Opex, které často zahrnuje pořízení, konfiguraci, průběžnou správu, zajištění aktualizací a také bezpečnou likvidaci zařízení. Novým firmám může tento model pomoci těžit z nových technologií a udržet přitom výdaje na udržitelné úrovni.

Využijte efektivní řešení k překonání problémů se síťovou kapacitou

Mnoho firem se potýká s problémem implementace nových zařízení do stávajících systémů, s jejich správou a se zpracováním velkého množství dat, která generují. Start-upy mají mnohdy výhodu v tom, že nejsou vázány na starší infrastrukturu. Přesto je klíčové zvolit správné technologie. Kompletní přepracování sítě bývá časově i zdrojově náročné, zejména pro menší podniky s omezenými rozpočty. „Kopírování a nahrazování“ není většinou cestou a je třeba hledat nové způsoby, jak se vyrovnat se zvýšenými nároky na kapacitu sítě. Vhodné řešení kombinující nové metody sběru, analýzy i redistribuce dat a chytrých funkcí nabízí technologie Edge computing.

Berte vážně zabezpečení

Asi nejdůležitější výzvou při vzdálené práci je důsledné zabezpečení. NCSC varoval nedávno před kybernetickými zločineckými skupinami, které zneužívaly koronavirovou pandemii k sofistikovaným phishingovým, malwarovým a ransomwarovým útokům. Jejich častým cílem jsou Start-upy, protože mívají slabší bezpečnostní systémy než velké podniky, které si mohou dovolit investovat do ochranných technologií, jako například šifrování. Podle společnosti Verizon je 43 % kybernetických útoků zaměřeno na začínající firmy, ale pouze 14 % z nich je připraveno se účinně bránit. Průměrné škody napáchané kybernetickým útokem přesáhly 160 tisíc liber a téměř 60 % menších firem ukončilo do šesti měsíců od viktimizace své podnikání.

Práce na dálku představuje v oblasti kybernetického zabezpečení velkou výzvu, protože k potenciálně citlivým podnikovým datům přistupuje mnoho zařízení z různých míst mimo kancelář. Proto musí i začínající firmy pravidelně přezkoumávat a aktualizovat svá bezpečnostní řešení.

Firmy musí zajistit, aby zaměstnanci měli k dispozici technologie s robustními bezpečnostními funkcemi. Základní ochranu a snížení rizika nevyžádaného přihlášení poskytují zařízení s funkcí rozpoznávání obličeje či otisku prstu a hardwarovým úložištěm přístupným až po ověření. Vyšší úroveň nabízí řešení Zero client bez lokálního úložiště pracující výhradně s daty uloženými ve firemním cloudu. Díky tomu zůstávají data v bezpečí i v případě ztráty nebo odcizení zařízení.

Současná globální situace posunula pracovní postupy mnoha společností směrem k mobilní práci. V souvislosti s tím je třeba řešit řadu výzev. Je proto třeba, aby začínající i velké firmy pracovaly na jejich překonání.

Nick Offin, ředitel prodeje, marketingu a provozu společnosti Dynabook Northern Europe

TOP 5 nejžádanějších benefitů
JOBS

Revoluce v benefitech se nekoná

I navzdory obavám z dopadu vládního konsolidačního balíčku na oblast zaměstnaneckých benefitů k žádnému kritickému scénáři nedošlo a očekávané plošné snižování benefitů se nekonalo. Nedošlo

Číst dále »