Na pozici prezidenta nastupuje David Uhlíř z JIC

David Uhlíř

Zástupce ředitele pro strategii JIC David Uhlíř je novým prezidentem Sítě evropských inovačních center (European Business and Innovation Center Network, EBN). Rozhodlo o tom hlasování správní rady, které tvoří zástupci více než dvou set členských organizací z celé Evropy.

Správní rada Sítě evropských inovačních center (EBN) zvolila nového prezidenta. Vůbec poprvé se jím stane Čech David Uhlíř, který doposud zastával v organizaci pozici viceprezidenta. Uhlíř patří k předním evropským odborníkům v oblasti inovační politiky. Mimo jiné pracoval pro Ministerstvo školství na přípravě operačního programu Výzkum vzdělávání a inovace, pro Evropskou komisi na DG Research a v roce 2001 se významně podílel na přípravě v ČR vůbec první regionální inovační strategie pro Jihomoravský kraj. Je také jedním z tvůrců myšlenky vzniku JIC, kde je v současné době odpovědný za hledání nových strategických příležitostí, zejména v mezinárodním měřítku.

V čele EBN nahradí výkonného ředitele toulonského centra Toulon Var Technologies Patricka Valverdeho. „Jako prezident EBN jsem měl možnost s Davidem Uhlířem v posledních třech letech velmi úzce spolupracovat. Spolu s místopředsedkyní Cristianou Fanjul ze Španělska jsme vytvořili velmi dobrý a silný tým,“ ohlíží se za uplynulými lety dosavadní prezident EBN Valverde. „Velmi si vážím Davidova nadšení a jeho schopnosti identifikovat nové příležitosti, kterým by se EBN měla v budoucnu věnovat.“ Na mysli má například rozvoj služeb pro mezinárodní expanzi firem podporovaných inovačními centry a užší spolupráci mezi EBN a velkými korporacemi.

Do čela EBN vstupuje s Uhlíř s několika prioritami. „EBN představuje zcela unikátní mezinárodní síť, která umožňuje inovačním centrům, inkubátorům a akcelerátorům sdílet zkušenosti, ale také jim umožňuje přístup ke zdrojům, ke kterým by žádný jednotlivý člen neměl šanci získat přístup. Chtěl bych, aby EBN postupně rozšířilo nabídku služeb pro své členy a jejich klienty a tento expertní potenciál ještě více využilo. Jako jednu z klíčových rolí EBN vidím podporu klientů členských organizací při vstupu na další zahraniční trhy a ve spolupráci s velkými firmami na bázi open innovation v mezinárodním měřítku,“ říká nový prezident EBN, pro kterého je důležitá i srozumitelnost nabídky a hodnoty EBN pro další potenciální členy z evropských i mimoevropských zemí.

David Uhlíř

David Uhlíř patří ke špičkovým českým odborníkům v oblasti inovačních strategií. Vystudoval Karlovu univerzitu, disertační práci na analyzující vliv přímých zahraničních investic na regionální ekonomiky ve vybraných regionech ČR, kombinující prvky institucionální ekonomie, ekonomické společnosti (teorie sítí) a teorie regionálního rozvoje pak napsal v rámci studia na The Open University ve Velké Británii. Pracoval například pro Ministerstvo školství na přípravě operačního programu Výzkum vzdělávání a inovace zaměřeného na rozvoj nových výzkumných infrastruktur, podporu komercializace a transfer technologií ve výzkumných organizacích. Čtyři roky rovněž pracoval pro Evropskou komisi na DG Research, kde byl zodpovědný za zpracování analýzy politik výzkumu a vývoje, včetně ukazatelů vědy a techniky, spolupráci s regionální politikou, řízení projektů financovaných z rámcového programu pro výzkum a technologický rozvoj.

V roce 2001 stál u vzniku v ČR vůbec první regionální inovační strategie, jihomoravského kraje. Je tak jedním z tvůrců myšlenky vzniku JIC, kde je v současné době odpovědný za hledání nových strategických příležitostí, zejména v mezinárodním měřítku. Vede tým technologické spolupráce JIC, který je zaměřený na oblasti financování výzkumných a inovačních projektů malých a středních podniků, propojuje je s externími technologickými experty a organizuje otevřená inovační setkání pro korporátní a SME klienty.