Novým ředitelem sdružení CESNET bude Jakub Papírník

Jakub Papírník

Novým ředitelem sdružení CESNET, které rozvíjí národní e-infrastrukturu pro vědu, výzkum a vzdělávání, bude Ing. Jakub Papírník, dosavadní ředitel Ústavu výpočetní techniky Univerzity Karlovy. V otevřeném výběrovém řízení o tom rozhodlo představenstvo sdružení CESNET. Jakub Papírník se ujme funkce 1. srpna letošního roku, kdy nahradí dlouholetého ředitele Ing. Jana Gruntoráda, CSc. V rámci sdružení CESNET Jakub Papírník doposud působil několik funkčních období jako člen dozorčí rady.

Jakub Papírník (52) se na Univerzitě Karlově věnoval zejména elektronizaci a digitalizaci agend a řídicích procesů univerzity. Jeho předchozím působištěm byl Český rozhlas, kde pracoval od roku 1994 do roku 2014, z toho poslední tři roky jako technický ředitel. V Českém rozhlase se zabýval například centralizací počítačového systému pro výrobu a vysílání, digitalizací rozhlasového archivu anebo modernizací výrobních studií.

Jakub Papírník je absolventem Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze.

TZ

@RadekVyskovsky