Obchod s IT službami povede v ČR nově Zdeněk Toman

Zdeněk Toman

Zdeněk Toman byl od března pověřen řízením obchodu IT služeb v ČR ve společnosti Konica Minolta. Zaměřit se chce zejména na standardizaci nejoblíbenějších řešení a důraznější provázání služeb s dalšími technologiemi.

Zdeněk Toman vystudoval obor elektrotechnika a informatika Univerzity Pardubice. V Konica Minolta, kde působí od roku 2015, prošel pozicemi Key Account nebo GMA manažera. Předtím zastával různé manažerské funkce ve vedení obchodu společností T-Mobile nebo Telefonica.