Ondřej Krajíček zvolen členem představenstva Americké obchodní komory v ČR

Ondřej Krajíček

Ondřej Krajíček ze společnosti Y Soft Corporation, a.s., která je předním poskytovatelem 2D/3D tiskových a enterprise office workflows řešení, byl členskou základnou zvolen členem představenstva zastoupení Americké obchodní komory v České republice (AmCham CZ). Během svého dvouletého funkčního období se Ondřej bude věnovat digitální transformaci podnikatelského prostředí, podpoře českých investic v USA, podpoře kofinancování R&D a eGovernmentu.

Ondřej Krajíček byl v představenstvu Americké obchodní komory v České republice zvolen na dvouleté období, ve kterém se zaměří na témata související s digitální ekonomikou, podporou českých investic v USA, kofinancování výzkumu a vývoje z veřejných a soukromých zdrojů a rozvoji eGovernmentu, tedy technologického rozvoje komunikace státní správy s veřejností. Všechna témata budou úzce provázána s národní strategií využití finančních prostředků z fondů EU Recovery. Již v minulosti Ondřej spolupracoval na stanoviscích komory k relevantním vládním agendám. Nejvyšší prioritou v nadcházejících letech, která zasáhne všechny zmíněné oblasti, je podpora strategických investic napříč celým soukromým sektorem tak, aby byla zajištěna post-Covid-19 ekonomická obnova a růst.

„Zvolení do předsednického výboru AmCham přijímám s pokorou a vnímám ho jako ocenění dlouhodobých aktivit Y Softu v rozvoji česko-amerických obchodních vztahů a svobodného a etického podnikatelského prostředí v České republice. Přestože k hlavním tématům, kterými se budeme zabývat, zákonitě patří současné globální trendy boje s Covid-19 a klimatickými změnami, budu velmi aktivní v rozvoji agendy digitalizace a eGovernmentu spadajících do mého portfolia,“ říká Ondřej Krajíček z Y Softu.

“Ondřej se nás vždy snažil přimět přemýšlet za hranici opakování toho, co už jsme udělali v minulosti. To je ten typ originality, který budeme všichni potřebovat pro přizpůsobování se naší nové ekonomické realitě. Stejně jako všechna ostatní představenstva obchodních asociací na celém světě chceme naším členům pomoci pochopit, jak Covid-19 změnil naši ekonomiku, protože právě odolnost a kreativita podniků vytvoří pracovní místa a prosperitu, a bude také financovat vládní programy. Počítáme s Ondřejovými odbornými znalostmi jak v našem úsilí o to, aby se Česká republika stala lídrem v digitální ekonomice, tak ve zvyšování počtu českých technologických podniků, které prorazí v USA,“ sdělil Weston Stacey, ředitel Americké obchodní komory v ČR.

Ondřej Krajíček pracuje ve společnosti Y Soft jako Chief Technology Strategist a věnuje se propojování světa zákazníků se správnými technologiemi tak, aby produkty a služby společnosti dnes i v budoucnosti reagovaly pružně na jejich potřeby. Pracuje s týmy na nových inovativních řešeních v rámci Y Soft Labs a dlouhá léta je aktivní právě v Americké obchodní komoře. Ondřej působí i jako Managing Director Y Softu pro Severní Ameriku a je jedním z aktivních členů týmu Y Soft Ventures. Startup a IT komunitě se věnuje také jako mentor a učitel, přednáší mimo jiné na Fakultě informatiky Masarykovy Univerzity a mentoruje v akcelerátoru StartupYard. Ondřej má na svém kontě produkty a služby, které využívají tisíce zákazníků po celém světě, vč. Fortune 500 společností. Ondrova osobní mise je podpora České republiky, liberální demokracie a občanské společnosti tak, aby se v Čechách dobře a bezpečně žilo.