Petr Knap nově jmenován vedoucím partnerem divize consultingu ve společnosti EY

Petr Knap EY

EY jmenovala s účinností od 1. července 2019 Petra Knapa do funkce vedoucího partnera divize consultingu pro Českou republiku. Pod jeho vedením bude tým více než 300 poradců navrhovat inovativní řešení, zvyšovat efektivitu procesů, ošetřovat rizika a hledat prostor pro úspory nákladů klientů.

Petr Knap se ve své nové roli soustředí na udržení pozice EY coby lídra českého trhu v oblasti poradenství a na zvýšení působnosti EY v oblasti inovací ICT řešení a digitálních technologií. „Cílem EY je dlouhodobě trvale přispívat k zefektivňování procesů organizací napříč odvětvími. Zlepšování jejich fungování a rozvoje českého trhu jako takového vnímáme jako naše poslání. Jmenování Petra Knapa, který má více než 23 let zkušeností s vedením českých i mezinárodních projektů, je dalším krokem k vyšší konkurenceschopnosti českých podniků u nás i v zahraničí,“ uvádí Magdalena Souček, vedoucí partnerka EY v České republice a v části regionu střední a jihovýchodní Evropy.

„V digitální době je stále náročnější zorientovat se ve světě inovací a prosadit se na domácím i zahraničním trhu. Snažíme se klientům dodávat cenné know-how a pomáhat jim s implementací chytrých řešení pro jejich byznys. Díky intenzivnímu sdílení znalostí s kolegy z cizích zemí pomáháme klientům čelit podnikatelským výzvám v podmínkách daného prostředí,“ říká Petr Knap, vedoucí partner EY divize consultingu v České republice.

Petr Knap působí v oblasti consultingu od roku 1996 a do EY nastoupil v roce 2002. Jeho profesionální zkušenosti se opírají o práci především v automobilovém a výrobním sektoru, v minulosti působil také i pro zákazníky v oblasti telekomunikací a ve veřejném sektoru. V průběhu let vedl projekty manažerského poradenství, zaměřené na rozvoj strategií, organizační změny, zlepšování procesů či optimalizaci nákladů. Petr se aktivně zapojuje do iniciativ, zabývajících se inovačními trendy budoucnosti jako jsou například digitalizace, Průmysl 4.0, autonomní vozy, e-mobilita apod.

Je držitelem certifikace Project Management Professional od PMI a členem České manažerské asociace. Působí ve vědecké radě Fakulty podnikohospodářské na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde absolvoval obor podniková ekonomika. Aktuálně je zde také Ph.D. studentem a zaměřuje se na implementace řešení v oboru průmyslu 4.0. Titul MBA získal na Warwick Business School ve Velké Británii.

Hovoří plynně anglicky a domluví se rusky a německy. Je ženatý a má dvě dcery. Ve volném čase se věnuje rodině, hraje šachy, tenis a lyžuje.