Plánování pracovních sil v důsledku pandemie

Plánování směn

Téměř všechny organizace v současné době čelí dopadům koronavirové pandemie na své podnikání a hledají způsoby, jak se vypořádat s náhlým a neplánovaným snížením nebo naopak zvýšením poptávky po svých produktech a službách. Některé firmy nemají momentálně práci pro své zaměstnance, zatímco jiné řeší jejich nedostatek. Řada z nich také nově umožňuje práci z domova, i když na toto rychlé nastavení nejsou dostatečně připravené. Poradenská společnost Déhora, která se zabývá plánováním pracovních sil ve směnných provozech, se proto rozhodla v tomto náročném období podpořit své klienty. Nabízí firmám praktická řešení pro rychlé přizpůsobení aktuálnímu stavu na trhu.

Plánovací aplikace zvládne komunikaci mezi všemi zaměstnanci

Plánovací aplikace Quinyx je navržena tak, aby zajistila rychlou a snadnou komunikaci mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci na všech úrovních včetně dělnické sféry, kde často neexistuje žádný přímý komunikační kanál, kromě osobního. Díky aplikaci mohou zaměstnavatelé průběžně informovat všechny zaměstnance o situaci ve firmě, personálních požadavcích, změnách otevírací doby a nových opatřeních či postupech v důsledku pandemie a současně plánovat efektivně směny dle okamžité potřeby. Komunikační modul této aplikace je nyní dostupný zdarma na šest měsíců.

Využití tzv. konta pracovní doby pomáhá s flexibilitou

Česká legislativa umožňuje firmám reagovat na kolísající potřebu práce využitím konta pracovní doby zaměstnanců. S jejich zaváděním do společností má své zkušenosti i Déhora. Společnosti tak mohou kompenzovat období, kdy nemají pro zaměstnance dostatek práce, s obdobím, kdy nestíhají. Díky kontům pracovní doby získají okamžitou flexibilitu a zároveň zajistí svým zaměstnancům stálý příjem.

Plánování směn v nouzovém režimu

Zatímco některá odvětví vliv krátkodobé poptávky nebo snížení potřeb již výrazně pocítila, jiné obory jsou sotva schopné momentální objem práce zvládnout. Problémy lze řešit dočasnou změnou rozvrhů směn a využít tak zaměstnance tam, kde jsou nejvíc potřeba. Déhora dokáže nastavit krátkodobé směnné modely, které poskytnou firmě potřebnou flexibilitu. Dají se využít v případě změn v počtu pracovních hodin, které se pohybují pod běžným normálem, i pro plný úvazek. Déhora však nabízí mnohem více možností, které lze aplikovat na různý počet dní i pracovních týmů. Tyto směnné modely se hodí téměř pro všechna odvětví – zdravotnictví, maloobchod, call centra i logistiku nebo výrobu. Je důležité, aby aktivity v oblasti plánování pracovní síly pokračovaly i v době, kdy firma funguje v provizorním režimu. Déhora dokáže pomocí vzdáleného přístupu převzít roli plánovačů směn, nebo vyškolit potencionální náhradní plánovače.

Práce z domova by měla mít svá pravidla

Mnoho společností v posledních týdnech přešlo na práci z domova, což pro mnoho z nich byl naprosto nový a náročný krok. Pokud se společnost rozhodne na tzv. home office přistoupit a využívat tento styl práce dlouhodobě, měla by stanovit jasná pravidla, a to zákonná i provozní. Pro firmy, které se s home officem setkávají poprvé, má Déhora připraveno pár jednoduchých rad, které jim přesun do domácí kanceláře mohou ulehčit. Jejich dodržování současně připraví tyto společnosti i do budoucna. V případě potřeby jsou konzultanti společnosti Déhora i nadále k dispozici nejen pro online poradenství, ale i pro implementaci a přizpůsobení vhodných softwarů určených pro plánování pracovní doby.

Obrázek: iconicbestiary / Freepik