Poskytování zaměstnaneckých benefitů ve výpovědní lhůtě je na rozhodnutí zaměstnavatele

job benefity

Po úspěšných letech, kdy si lidé na trhu práce mohli vybírat z pestrých a lákavých nabídek, přišlo v důsledku krize období propouštění. Výpověď přitom neznamená jen výpadek příjmů, ale i oslabení sociálních vazeb a ztrátu zaměstnaneckých benefitů. Podle údajů Sodexo Benefity lze již nyní sledovat pokles odebíraných benefitů v segmentu malých firem.

Zaměstnanecké benefity jsou nenárokovou složkou mzdy a pravidla pro jejich poskytování se řídí většinou interní směrnicí. Je tedy na zaměstnavateli, jak tato pravidla nastaví. Standardem na trhu ale je, že se benefity poskytují až do konce trvání zaměstnaneckého poměru, tedy i ve výpovědní lhůtě.

Stravenky

Nejrozšířenějším a nejoblíbenějším zaměstnaneckým benefitem v České republice jsou stravenky. Obvykle je zaměstnanci dostávají spolu s výplatou. Ty tištěné mají platnost do konce roku, takže je může zaměstnanec využít i v době, kdy už vlastně zaměstnancem nebude. V případě elektronických stravenek na kartách, jako je například Gastro Pass, záleží na zaměstnavateli, zda umožní zaměstnanci benefity z kartového účtu dočerpat i po skončení pracovního poměru. „Většina klientů Sodexo svým propuštěným zaměstnancům kartu ponechává, platnost stravenek pak vyprší na konci roku. Druhou možností je, že zaměstnanec svou stravenkovou kartu při odchodu odevzdá a zaměstnavatel mu nevyčerpaný kredit vyplatí formou papírových poukázek, nebo provede finanční vyrovnání do mzdy, což ovšem podléhá zdanění, protože dochází k převedení benefitu do peněžní podoby,“ říká Jan Matoušek ze Sodexo Benefity.

Benefity pro volný čas

Benefity pro volný čas jsou na tom podobně jako stravenky. Papírové poukázky jsou poukázky, které zpravidla zaměstnancům zůstávají, přístup k elektronickým benefitům je stejný. „Většina zaměstnavatelů svým zaměstnancům nechává elektronické karty k dočerpání,“ dodává Matoušek.

Nejkomplexnějším zaměstnaneckým benefitem je tzv. Cafeterie. V ní si zaměstnanec může z palety nabízených benefitů vybrat a nakombinovat vybrané benefity tak, jak se mu hodí nejvíce. Zaměstnavatel zaměstnanci přiděluje body dle interních pravidel. „Protože Cafeteria často slouží i jako nástroj interní komunikace, ruší se zpravidla s odchodem zaměstnance i jeho přístup do systému a jeho účet. Z toho vyplývá, že benefity vybrané v Cafeterii, lze uplatnit jen po dobu zaměstnaneckého poměru. Co se děje s body, které zaměstnanec nestihne vyčerpat, to záleží na pravidlech nastavených zaměstnavatelem. Proto by se zaměstnanci ve výpovědi měli svého zaměstnavatele na možnosti dočerpání benefitů zeptat co nejdříve,“ doporučuje Matoušek.

V souladu s dodržováním work-life balance si zaměstnanci oblíbili permanentky umožňující každý den čerpat některou z volnočasových aktivit. Zaměstnavatel ji buď zcela hradí, nebo na ni přispívá, případně si ji zaměstnanec hradí sám. „Při ukončení pracovního poměru opět záleží na domluvě zaměstnavatele a zaměstnance. U dlouhodobých předplatných, kde se zaměstnavatel na benefitu podílí, je opět možné provést vyrovnání v poslední výplatě, pokud si zaměstnanec chce ActivePass ponechat a využít ho do konce platnosti předplatného. Toto všechno by měl mít zaměstnavatel uvedeno ve své interní směrnici,“ vysvětluje Matoušek.