Předseda ÚOHS jmenoval Markétu Dlouhou místopředsedkyní Úřadu

Markéta Dlouhá

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna dnes jmenoval do funkce místopředsedkyně ÚOHS pověřené vedením Sekce veřejných zakázek Mgr. Markétu Dlouhou. Ve funkci střídá Markéta Dlouhá dosavadní místopředsedkyni JUDr. Evu Kubišovou, která na ÚOHS působila 26 let a nyní odchází do důchodu.

Nová místopředsedkyně, která na ÚOHS působila řadu let na pozici ředitelky jednoho z odborů veřejných zakázek, představila svou koncepci řízení Sekce veřejných zakázek. V ní přikládá prvořadou pozici vlastnímu výkonu dozoru v užším slova smyslu, ale nadto počítá rovněž s proaktivním přístupem k adresátům dozorové činnosti a s účastí v aktuálním dění v oblasti veřejného zadávání: „I pro samotnou efektivitu výkonu dozoru nad zadáváním veřejných zakázek je nezbytné, abychom sledovali aktuální vývoj v zadavatelské obci a byli schopni včas reagovat na palčivá témata či na ně byli v rámci výkonu dozoru připraveni.“ Dlouhá má také v úmyslu více zaměřit Sekci veřejných zakázek na metodickou činnost: „Mám za to, že smysl náplně naší práce by měl mít širší záběr, a to právě i v rovině kultivace soutěžního prostředí, usměrňování kroků zadavatelů a předcházet tak případně „zbytečným“ řízením u Úřadu.“

V oblasti interních záležitostí se místopředsedkyně Dlouhá bude věnovat nezbytné stabilizaci personální situace v rámci Sekce veřejných zakázek: „Řádný výkon dozoru nad zadáváním veřejných zakázek, jak jej vnímám po kvalitativní i kvantitativní stránce, není možný bez správného rozložení sil v rámci organizačního útvaru. V tomto směru děkuji panu předsedovi za to, že umožnil nastavení nové organizační podoby Sekce veřejných zakázek, a to od dnešního dne.“ Dlouhá se vyjádřila, že se bude rovněž snažit prohloubit spolupráci jak s Ministerstvem pro místní rozvoj, coby gestorem zákona o zadávání veřejných zakázek, tak i s dalšími subjekty, které výrazně ovlivňují dění v oblasti veřejného zadávání. V takové spolupráci vidí pozitivní dopad na funkčnost činnosti samotné Sekce veřejných zakázek i na prospěšnost pro adresáty rozhodovací praxe Úřadu, potažmo zájemce o dění v oblasti veřejného zadávání.

Mgr. Markéta Dlouhá absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Již před ukončením studií získávala řadu pracovních zkušeností, když od roku 2003 spolupracovala s mezinárodní vzdělávací a poradenskou společností. Od roku 2009 začala působit v advokacii, kde se zaměřovala zejména na občanské, obchodní a trestní právo. Od prosince 2011 svou profesní kariéru spojila s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a dozorem nad zadáváním veřejných zakázek. Na Úřadě postupně vystřídala pozice od referenta, přes vedoucí oddělení až po ředitelku odboru. Ve funkci ředitelky Odboru veřejných zakázek III působila posledních sedm let. V souvislosti s pracovním zařazením na Úřadu rozvíjela i svou přednáškovou a publikační činnost týkající veřejného zadávání.

TZ

@RadekVyskovsky