Předsedou dozorčí rady Pražské vodohospodářské společnosti se nově stal radní Michal Hroza

Bc. Michal Hroza

V čele dozorčí rady městské firmy Pražská vodohospodářská společnost je nově pražský radní pro oblast infrastruktury Michal Hroza. Zvolen byl všemi hlasujícími. Nahradil tak dosavadního předsedu Petra Hejmu, který dál zůstane řadovým členem dozorčí rady.

„Mým zvolením do funkce předsedy dozorčí rady naplňujeme koaliční smlouvu tak, jak byla mezi stranami dohodnuta. Její znění, že ‘gesční radní bude předsedou dozorčí rady, pokud je v ní zastoupen,’ hovoří jasně. Tento krok ale není jen o politické dohodě, ale má také i praktický dopad díky kontrolní funkci,“ říká Michal Hroza, radní pro oblast infrastruktury a nově zvolený předseda dozorčí rady Pražské vodohospodářské společnosti.

„Co se týká mých priorit, tak tou hlavní v této oblasti bude zahájení celkové rekonstrukce a modernizace tzv. Stávající vodní linky. Dále jsem moc rád, že se nám podařilo schválit roční investiční plán na 3,18 miliardy korun. Daří se nám naplňovat tak vize, jak rozvíjet vodárenskou, kanalizační a čistírenskou síť, které jsou formulované v Modré knize – Studie 2028. V tomto trendu chceme samozřejmě pokračovat. Praha má mimořádně kvalitní vodu a je potřeba udělat maximum proto, abychom si tento vodní blahobyt udrželi,“ doplňuje radní Michal Hroza.

Pražská vodohospodářská společnost a.s. je správcem vodohospodářského majetku hlavního města Prahy. Jejím úkolem je spravovat vodovodní síť a kanalizační soustavu a společnost je dále zodpovědná i za nákup vody od společnosti Želivská provozní, s r.o., a Vodárna Káraný, a.s. Je také správcem přestavby a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově. Zajišťuje plán obnovy vodohospodářského majetku, vyjadřování ke stavbám, k územnímu plánování, koncepčním dokumentům a investičním záměrům. Společnost je stoprocentně vlastněna hlavním městem Prahou.

TZ