Přetahovaná o zaměstnance vyjde firmy draho

Přetahovaná o zaměstnance vyjde firmy draho

Zaměstnance, který je ve své práci jinak spokojený, k sobě konkurence nenaláká jen na o něco vyšší plat. Z průzkumu personální agentury Manuvia vyplynulo, že částka, která je při zvažování změny práce zajímavá, začíná pro více než čtvrtinu zaměstnanců na sumě 3000 Kč. Téměř dvě třetiny zaměstnanců by požadovaly plat vyšší o 5000 Kč a víc. Průzkum také prozradil, že v nejbližších třech měsících uvažuje o změně práce čtvrtina Čechů a další pětina tuto možnost zcela nezavrhuje. Ještě více než Češi uvažují o kariérní změně Slováci.

Průzkum vyvrátil domněnku, že zaměstnance může konkurence přetáhnout už za „pár peněz“. Částka, která by jinak spokojeného zaměstnance přiměla změnit práci, začíná na 3000 Kč, skoro dvě třetiny lidí by ale požadovalo navýšení platu alespoň o 5000 Kč. „Recruiteři by tedy měli počítat s tím, že s novou pozicí musí uchazečům nabídnout podstatně vyšší mzdu, než měli v předchozím zaměstnání, a pokud si chtějí udržet současné zaměstnance, měli by se zaměřit spíše na jejich spokojenost. Více než kdy jindy jsou dnes zaměstnanci vnímaví k tomu, jaké benefity jim zaměstnavatel nabízí a v jakém pracovním prostředí pracují,“ radí Peter Dosedla, generální ředitel skupiny Manuvia, jedničky na trhu personálního leasingu.

Během prázdnin možná změní práci až čtvrtina zaměstnanců

Zaměstnavatelé musí zůstat ve střehu, skoro polovina zaměstnanců se buď chystá (26 %) nebo se rozhoduje (18 %) o změně zaměstnání. Novou práci chtějí zejména mladší věkové skupiny a lidé se základním vzděláním, tedy velmi často lidé na pozicích, které je už nyní velmi těžké obsadit.

K regionům, kde lidé uvažují o změně práce nejčastěji, patří Liberecký kraj, Jihomoravský kraj, Ústecký kraj a Praha (nad 30 %). „V Praze a Brně, jako největších městech v České republice, je nezaměstnanost tradičně nízká, v Libereckém kraji mohou hrát roli dodavatelé mladoboleslavské automobilky,“ vysvětluje Peter Dosedla ze společnosti Manuvia. Stejný průzkum probíhal také mezi populací zaměstnanců na Slovensku, kde o změně práce uvažuje třetina lidí a skoro čtvrtina není kategoricky proti.

Nová práce snadno a rychle

Nový zaměstnavatel by se přitom hledal snáz Čechům než Slovákům, resp. alespoň to tak respondenti průzkumu cítí. Novou práci by 14 % zaměstnanců v ČR našlo prakticky okamžitě. „Aktuální situace na trhu práce nutí personalisty hledat potenciální zaměstnance u konkurence, řada lidí tak dostává pracovní nabídky, i když práci aktivně nehledají,“ myslí si Peter Dosedla. Třetina lidí by neměla potíž sehnat práci do dvou týdnů, třetina do měsíce a zbývající třetině by hledání nové práce zabralo více než měsíc.

Vyhlídky na uplatnění na trhu práce se liší podle věku respondentů, zatímco 44 % čerstvých dospělých se domnívá, že by jim hledání práce zabralo jen pár týdnů, ve skupině zaměstnanců předdůchodového věku je to 28 %. Pesimističtější jsou také ženy, ty nejčastěji uváděly, že by jim hledání nové práce trvalo více než měsíc (40 % u žen vs. 28 % u mužů).

Flexibilita pracovní doby je žádaná

Polovině Čechů vyhovuje osmihodinová pracovní doba pět dní v týdnu a skoro třetina by ocenila flexibilní pracovní úvazek, kde by pracovní dobu nahradil vázaný objem práce. „Flexibilní pracovní dobu by uvítaly více ženy, přesně třetina, a obecně lidé do 35 let, u nichž se dá předpokládat, že musí práci kloubit s péčí o malé děti. Skupinou, která podporuje flexibilní dobu nejvýrazněji, jsou vysokoškoláci a obyvatelé Prahy a Brna,“ komentuje Peter Dosedla.

Flexibilní jsou, jak se zdá, i zaměstnanci, protože z průzkumu společnosti Manuvia vyplývá, že si většina lidí umí představit, že by zcela změnili obor, ve kterém právě pracují. „To je dobrá zpráva pro personalisty. Nemusejí hledat potenciální zaměstnance jen mezi lidmi se zkušeností v oboru, lidé jsou dnes otevření k tomu učit se nové věci. Úkolem zaměstnavatelů pak je vytvořit jim podmínky pro zaučení nebo změnu kvalifikace,“ říká Peter Dosedla. Více než polovina z těch, kdo si změnu oboru umí představit, ale zároveň uvádí, že by to nebylo snadné (spíše vysokoškoláci a také lidé ze Zlínského kraje a Vysočiny), naopak bez problémů by obor změnili lidé v Královehradeckém a v Karlovarském kraji.

Průzkum společnosti Manuvia – Spokojenost zaměstnanců byl realizovaný prostřednictvím Instant Research na jaře 2019 na reprezentativním vzorku 1050 zaměstnanců.

TOP 5 nejžádanějších benefitů
JOBS

Revoluce v benefitech se nekoná

I navzdory obavám z dopadu vládního konsolidačního balíčku na oblast zaměstnaneckých benefitů k žádnému kritickému scénáři nedošlo a očekávané plošné snižování benefitů se nekonalo. Nedošlo

Číst dále »