Průzkum: Výzkum budoucnost práce

home office

Celosvětový průzkum mezi IT odborníky z pěti zemí se zaměřil na budoucnost práce a na priority v podpoře flexibilního pracovního prostředí v době po ústupu současné pandemie. Výsledky ukazují, že přibližně 82 % pracovníků se vrátí do zaměstnání v rozmezí 12-18 měsíců. Společnosti investují do nových zdrojů za účelem podpory zaměstnanců jak v kancelářském, tak vzdáleném režimu. Více jak polovina respondentů zvyšuje své technologické rozpočty a třetina plánuje zrychlit digitální transformaci v důsledku pandemie COVID-19.

Průzkum Výzkum budoucnost práce (Future of Work Survey) společnosti Xerox, který sestavila nezávislá společnost Vanson Bourne, shromáždil odpovědi od 600 IT odborníků včetně vrcholových manažerů (C-level) z USA, Kanady, Velké Británie, Německa a Francie. Vybrány byly firmy s alespoň 500 zaměstnanci.

Respondenti zdůrazňovali především výzvy způsobené náhlým přechodem na vzdálený režim práce. 72 % uvedlo, že z technologického hlediska nebyli zcela připraveni. Kromě technologických obtíží (29 %) byla pro ně problematická i komunikace mezi týmy/zaměstnanci (26 %) a schopnost udržení pozornosti (25 %).

Klíčová zjištění výzkumu:

  1. Podniky plánují návrat většiny zaměstnanců do kanceláří, zásady vzdáleného režimu ale nezmizí. Před zavedením požadavků na práci z domova bylo pro 33 % respondentů největší starostí zabezpečení sítí/dat a soukromí v souvislosti se vzdáleným režimem; 24 % zmínilo produktivitu zaměstnanců a 16 % technologickou infrastrukturu. Tyto obavy spolu s přesvědčením 95 % respondentů o důležitosti osobní komunikace pro osobní rozvoj a hodnocení schopností naznačují, že více rozšířená práce na dálku nenahradí tradiční kancelářský prostor. V současné situaci se ovšem mění postoje a politika vrcholových manažerů. Z dotázaných zemí mají nejpravděpodobnější nárůst důvěry v práci na dálku v USA (86 %) následované Velkou Británií (80 %), Německem (80 %), Kanadou (77 %) a Francií (75 %). 58 % společností navíc plánuje změnit svá pravidla pro práci z domova v rámci příštího roku. To zdůrazňuje potřebu firem podporovat hybridní pracovní sílu. Co si z toho odnést? Zaměstnanci se nemusí vracet do kanceláře všichni najednou, dokonce ani ne ve stejném počtu jako v době před pandemií. Podpora hybridní pracovní síly ze strany společností je tak v dohledné budoucnosti velmi důležitá.
  2. Nařízení ztěžující běžný režim rychle odhalily technologické problémy, kterými společnosti trpí. Rychlý přechod na vzdálený režim byl pro většinu podniků obtížný. Pouze 28 % společností bylo plně připraveno a 29 % zdůraznilo, že právě technologické nedostatky jim způsobovaly největší problémy. Z dotazovaných zemí byla na náhlý přechod nejméně připravena Francie, zatímco nejlépe společnosti v USA. Pokud jde o samotnou technologii, pak největší výzvou byla vzdálená podpora IT (35 %), neadekvátní řešení pracovních postupů (27 %), nedostatek nástrojů pro komunikaci a spolupráci (22 %) a nedostatek cloudových řešení (10 %). 85 % podnikatelských lídrů také postrádalo snadný přístup ke svým kancelářským tiskárnám, přičemž nejvíce chyběly respondentům z USA (93 %), Německa (92 %) a Francie (91 %). Co si z toho odnést? S cílem zmírnit budoucí narušení fungování svých společností, jako byl rychlý přechod na vzdálený režim vyplývající z pandemie nemoci COVID-19, budou podniky vyhledávat investice do nových technologií a zároveň využívat přidanou hodnotu svých už existujících nástrojů za účelem urychlení procesů vedoucích k digitální transformaci.
  3. Prioritou pro pořizování nových technologií bude klást stále větší důraz na podporu zaměstnanců. V důsledku odhalených technologických mezer 70 % IT lídrů celosvětově přehodnocuje výdaje v rámci svého rozpočtu. Společnosti zvyšují investice především do vzdálených technologických zdrojů (55 %), nebo hybridních kancelářských a vzdálených zdrojů (40 %). Dále investují do cloudového softwaru (65 %), vzdáleného systému IT (63 %) a softwarů usnadňujících spolupráci a podporu (52 %). Hardware (notebooky, tiskárny) byly další problematickou položkou. Zejména pro společnosti sídlící ve Francii. 22 % respondentů hardware uvedlo jako nejdůležitější položku v souvislosti s produktivitou práce, technologií a celkovou pracovní zkušeností. Co si z toho odnést? Nemoc COVID-19 popohnala plány digitální transformace. Společnosti se opět zaměřují na uspokojování pracovních potřeb svých zaměstnanců, a to skrze investice do hardwarových i softwarových řešení.
TOP 5 nejžádanějších benefitů
JOBS

Revoluce v benefitech se nekoná

I navzdory obavám z dopadu vládního konsolidačního balíčku na oblast zaměstnaneckých benefitů k žádnému kritickému scénáři nedošlo a očekávané plošné snižování benefitů se nekonalo. Nedošlo

Číst dále »