Top trendy pro technologické firmy, dodavatele a start-upy v roce 2023

top tech trendy Gartner 2023

Ekonomický pokles i případné delší období stagflace mohou IT dodavatelé a technologické firmy či start-upy podle analytiků Gartneru přečkat bez větší úhony – jestliže se zaměří na perspektivní, růstové segmenty trhu a především technologické trendy související s rostoucí závislostí byznysu na technologiích či dopad hlavních makroekonomických sil.

„Pochod digitalizace pokračuje bez ohledu na současné otřesy – a vedoucí pozice v něm mají právě dodavatelé technologií,“ říká VP analytik Gartneru Rajesh Kandaswamy. „V roce 2023 musejí produktoví lídři a nejvyšší vedení technologických firem hledat rovnováhu mezi operativním plánováním a dlouhodobou strategií, aby si udrželi náskok před dalšími případnými ekonomickými otřesy i přetrvávajícími silami ‚permakrize‘, jež formují prostředí byznysu.“

Analytici Gartneru proto vybrali top trendy, jež přinejmenším v nadcházejících třech letech (tedy do roku 2025) ovlivní zákazníky technologických firem, jejich nákupčí, produkty, ekosystémy, obchodní a provozní modely, a to po celém světě.

Top trendy pro poskytovatele technologií v roce 2023

Demokratizace technologií (democratization of technology)

Demokratizací technologií jsou myšleny zejména nové možnosti a příležitosti otevírající se pracovníkům mimo IT oddělení, aby si sami vyhledávali, vybírali, nasazovali a upravovali technologie, které používají. Tento trend tak jde naproti potřebám nové skupiny tzv. občanských vývojářů (citizen developers) a byznys technologů (business technologists). Analytici Gartneru očekávají, že do roku 2025 bude 55 % všech úspěšných řešení v oblasti nových (nastupujících) technologií dodáváno netradičním kupujícím napříč podnikem – typicky mimo IT. Dodavatelům se tak otevřou nové trhy a příležitosti rozvíjet nové zákaznické vztahy.

Federovaný (sdružený) nákup podnikových technologií (Federated Enterprise Technology Buying)

V procesu federovaného či sdruženého nákupu rozhodují o nákupu zástupci napříč podnikem. Vlivem demokratizace technologií se federovaný nákup podnikových technologií zrychluje, přičemž v nedávném průzkumu společnosti Gartner pouze 26 % nákupčích technologií uvedlo, že nákupy financuje výhradně IT oddělení.

„Federovaný nákup vytváří příležitosti pro produktové lídry, protože umožňuje zaměřit se na služby s vyšší přidanou hodnotou, cílené přímo na zákazníky z řad byznysu,“ říká VP analytik Gartneru Emil Berthelsen. „Zároveň však zvyšuje složitost, vynucuje si změny ve způsobu a strategii uvádění produktů na trh (go-to market) a vyžaduje větší zaměření na hodnotové scénáře a výsledky.“

Růst založený na produktech (product-led growth)

Růst založený na produktech (PLG) je tržní (go-to-market) strategie, při níž je uživatelům demonstrována hodnota pomocí bezplatných nabídek produktů nebo interaktivních či automatizovaných ukázek (freemium, demo, PoC apod.). Poté jsou uživatelé buď přímo převedeni na placené účty, nebo jejich zkušenost a podporu (advocacy) pomáhá ovlivnit nákupní proces. Do roku 2025 bude 95 % poskytovatelů softwaru jako služby (SaaS) využívat pro získávání nových zákazníků nějakou formu samoobslužného PLG.

„Po velkém úspěchu ve světě B2C se PLG dostává do popředí i v oblasti B2B,“ říká Kandaswamy. „Může snížit náklady na akvizici zákazníků a zkrátit prodejní cykly oproti tradičním top-down marketingovým a prodejním strategiím orientovaným na osobu nákupčího.“

Ekosystémy společných inovací (co-innovation ecosystems)

Model spoluinovačních ekosystémů je nově se rodící praxí, jež umožňuje sbližování interních, externích kolaborativních a spolutvůrčích inovačních postupů s cílem vytvářet novou hodnotu. Je to důsledek toho, že podniky ve snaze odlišit se a uspět pořád více využívají technologie, a tak se stále častěji v oblasti inovace spojují s technologickými firmami či start-upy.

„Díky partnerskému ekosystému pro společné inovace mohou technologické firmy uspokojovat naléhavé potřeby zákazníků cestou sdělení dovedností, technologických znalostí, investic a pobídek,“ vysvětluje Kandaswamy.

Digitální tržiště (digital marketplaces)

Zákazníci technologických firem si oblíbili digitální tržiště pro jednoduchost vyhledávání, pořizování, implementace a integrace technologických řešení. Také nákupčí, kteří se nespecializují na oblast technologií, stále častěji vyhledávají tržiště, aby uspokojili své požadavky na složitelná a snadno použitelná technologická řešení.

„Poskytovatelé technologií a služeb zvyšují své investice do tržišť, protože hledají příležitosti k růstu a konkurenční výhodu,“ uvádí Kandaswamy. „Digitální tržiště zkracuje čas potřebný pro uvedení na trh, zvětšuje dosah na cílové segmenty, rozšiřuje partnerské ekosystémy a zrychluje prodejní cyklus.“

Inteligentní aplikace (intelligent applications)

Inteligentní aplikace umožní vytvářet hodnotu a proměnit cílové trhy tím, že se samy budou učit, přizpůsobovat a generovat nové nápady a výsledky. Příkladem může být generativní umělá inteligence (GAI) – nová technologie, která se rychle prosazuje pro komerční využití v rámci inteligentních aplikací. Generativní umělá inteligence může vytvářet nový mediální obsah (včetně textu, obrazu, videa a zvuku), syntetická data a modely fyzických objektů.

„Vedoucí pracovníci odpovědní za produktovou oblast by měli očekávat, že funkce generativní AI, které zvyšují produktivitu a rozšiřují dovednosti zaměstnanců o různé kreativní schopnosti, budou novým bitevním polem konkurenceschopnosti v oblasti inteligentních aplikací,“ uvádí Kandaswamy.

Technologie metaverza pro oblast marketingu a zákaznické zkušenosti (CX) – [metaverse technologies for marketing and customer experience (CX)]

Technologie metavesmíru se rychle prosazují zejména v oblasti marketingu pro vytváření jedinečných zážitků a zcela nových, působivých typů interakcí. Do roku 2027 bude více než 40 % velkých organizací po celém světě využívat kombinaci Web3, prostorových výpočtů a digitálních dvojčat v projektech na bázi metaverza, jejichž cílem bude zvyšování obratu.

„B2B marketéři mají příležitost uplatnit technologie metaverza a pohlcující zážitky, které poskytují, k rozšíření dosahu, interakce či zapojení zákazníků a zlepšení zákaznické zkušenosti,“ říká Kandaswamy. „Ti, kdo si technologie metaverza osvojili v rané fázi, je využívají k pořádání akcí ve virtuálních prostorech, k vedení interních a externích obchodních schůzek, k prezentaci produktů a dalším činnostem.“

Udržitelné podnikání (sustainable business)

„Udržitelné podnikání se stává spíše ‚nutností‘ než ‚bonusem‘,“ říká Kandaswamy. „Ve světě, který se stále více řídí technologiemi, by udržitelné podnikání mělo být podpořeno zejména udržitelnými technologiemi.“

Technologické firmy proto musejí zlepšit udržitelnost svých produktů – tak aby bylo možné dosahovat udržitelných obchodních výsledků. Nedávný průzkum Gartneru zjistil, že 42 % vedoucích pracovníků v současnosti využívá aktivity v oblasti udržitelnosti k podpoře inovací, diferenciace a růstu podniku prostřednictvím udržitelných produktů. Společnost Gartner předpovídá, že do roku 2025 poskytovatelé technologií, kteří dokážou kvantifikovat pozitivní přínos své nabídky produktů a služeb k cílům udržitelnosti zákazníků, zvýší podíl vyhraných kontraktů o 20 %.

Techno-nacionalismus (techno-nationalism)

Trend odklonu od globalizace k merkantilismu způsobuje, že se globální trhy stávají stále více lokálními, což má dopad na globální technologické ekosystémy. Politická rozhodnutí vedou země k zavádění předpisů o digitální suverenitě, což způsobuje rostoucí odlišnost (divergenci) technologických stacků. V reakci na tento trend musejí lídři odpovědní za oblast produktů či služeb citlivě vyvažovat splnění specifických potřeb lokalizace na úrovni jednotlivých zemí a ziskovost produktů.

TZ