Transformaci Munipolis do celosvětové komunikační sítě v zahraničí povede Zdeněk Komend

Zdeněk Komenda

Aby si důležité, ověřené informace od státu a samospráv samy našly občana a aby se naopak názory a potřeby lidí dostaly jednoduše k samosprávám, které s nimi dokážou efektivně pracovat. Globální mise start-up Munipolis Ondřeje Švrčka, který v Česku funguje pod značkou Mobilní Rozhlas, začíná dostávat zcela konkrétní obrysy. Jeho cestu do zahraničí nyní zajistí Zdeněk Komenda, který úspěšně vedl v expanzi Kiwi.com.

Komenda do Munipolis přechází z vyhledávače letenek a dalších dopravních spojení Kiwi.com, kde více než 6 let působil v nejužším vedení jako Chief Business Development Officer. Byl zodpovědný za navazování klíčových partnerství po celém světě (celkem jich zajistil více než 2000 se společnostmi všech velikostí) a vedení mezinárodního týmu o více než 70 lidech s několika pobočkami na všech kontinentech. I díky němu se z původního projektu Skypicker stala globálně renomovaná společnost a jeden z top hráčů ve svém segmentu.

“Podobná mise mě nyní čeká i v Munipolis. Připojil jsem se k projektu, abych pomohl s transformací firmy z českého startupu na mezinárodně působící společnost. Mým hlavním úkolem je vybudování organizace, která bude mít vedle brněnské centrály i lokální zastoupení v různých regionech světa. Stavím tedy mezinárodní tým, který má ambici zajistit rychlou a hladkou expanzi mimo Česko,” vysvětluje Zdeněk Komenda, šéf expanze Munipolis.

“Zdeňka jsme si s investory vybrali právě pro jeho předchozí zkušenost sladit expanzi s růstem a překotným vývojem celého produktu,” zmiňuje Ondřej Švrček, CEO Munipolis. “Čeká nás teď hodně novinek, které nám mohou v zahraničí zajistit rychlý start. Před roky jsme přišli s plánem, jak má Munipolis jako nejkomplexnější nástroj pro chytrou komunikaci vypadat. A konečně se dostáváme do fáze, kdy můžeme tyto myšlenky celosvětově naplnit.”

Služba v současnosti působí na čtyřech evropských trzích a má ambici stát se světovým řešením, které bude fungovat na všech kontinentech včetně lokálních poboček. Již v příštím roce by se kromě Evropy mohly objevit první chytře komunikující samosprávy například v Severní Americe. V dlouhodobém horizontu by pak Munipolis měla působit na všech kontinentech.

“Kromě Česka, Slovenska, Německa a Bosny a Hercegoviny budou ještě do konce letošního roku zahájené iniciační aktivity ještě na dalších dvou trzích – konkrétně Španělska a Francie. Učíme se teď, jak postupovat v nových státech co nejrychleji a nejefektivněji,” vysvětluje Komenda. “Samozřejmě to není jednoduché. Skoro všude platí, že se rozhodnutí na úrovni samospráv dělají těžce a zdlouhavě a existují velké lokální odlišnosti. Na druhou stranu, naše hlavní myšlenka rezonuje skutečně globálně. Problémy s efektivní komunikací s obyvateli však řeší skutečně všude.”

Vzniká celosvětová síť pro komunikaci samospráv, díky ní si budou rozumět například přeshraniční regiony

Jednou z velkých výhod Munipolis je i možnost propojovat komunikaci napříč jednotlivými státy. V centru služby totiž stojí občan jako příjemce sdělení, který si sám vybírá, se kterými municipalitami chce být ve spojení. Jediná registrace ho tedy potenciálně propojí se všemi zapojenými subjekty nehledě na státní hranice. Tento princip chytré komunikační sítě je klíčový pro kvalitní přeshraniční komunikaci. Navíc přináší nové možnosti pro zapojování dalších subjektů – vzdělávacích a kulturních institucí, spolků, energetických společností nebo například velkých zaměstnavatelů.

“Růst tedy chceme nejen v počtu států, kam vstoupíme, ale také počtu subjektů, které zde zapojíme. Jen v Česku je 6500 samospráv, ale násobně více institucí, které běžný člověk potřebuje ke svému životu – ať už práci nebo zábavě. V rámci celé Evropské unie se tak bavíme o milionech institucí i firem, které by se mohly do chytré komunikační sítě Munipolis postupně zapojit,” popisuje Švrček.

Munipolis patří k největší a nejkomplexnějším nestátním řešením pro chytrou komunikaci municipalit a na světě. V Česku se jedná o majoritní řešení, které využívá skoro 2000 samospráv všech velikostí.

TZ