Umělá inteligence změní způsob práce

práce roboti jobs

Podle nové studie MIT-IBM Watson AI Lab s názvem „The Future of Work: How New Technologies Are Transforming Tasks“ změní umělá inteligence (AI) velmi pravděpodobně způsob vykonávání každé práce. Eliminují se práce se soustavě se opakujícími úkoly, ale současně zvýší potřeba tvořivého myšlení. Díky rozšiřující se automatizaci a využívání AI rostou rovně obavy z toho, jak tyto trendy naruší současný trh práce.

Na tento problém je dvojí nahlížení, zatímco jedni tvrdí, že v důsledku využívání AI a automatizace se jen budou rušit pracovní místa, druzí naopak tvrdí, že nové technologie budou vytvářet nové pracovní místa. Autoři studie využili strojové učení pro analýzy 170 milionu pracovních míst v USA v letech 2010 až 2017 a zjistili, že 18 500 pracovních úloh klesl za 7 let jejich počet o 3,7 %, což není nijak radikální pokles. Tyto úkoly převzala AI nebo systémy strojového učení, přičemž mezi úlohy, které se nejčastěji realizují pomocí automatizovaných systémů, patří zejména běžně se opakující práce.

Ve zprávě se dále uvádí, že zavádění AI zvýší potřebu „jemných zručností“, tj. činností, které vyžadují intelektuální schopnosti a analýzu. Hodnotnější a lépe placená se stanou pracovní místa, které budou vyžadovat flexibilitu, zdravý úsudek a jazykové znalosti. Vyšší platy budou na pracovních místech vyžadujících vysokou úroveň finančních znalostí, zručnosti v oblasti grafiky, ale zvýší se také mzdy v oblasti služeb, jako je kadeřnictví či trenér fitness.

V krátkodobém výhledu jsou nejvíce ohrožení pracovníci na středních pracovních pozicích, protože právě zde nejvíce úloh přebírá AI. Tempo těchto změn bude zpočátku relativně pomalé, ale očekává se, že digitální transformace bude tyto změny v následujících letech urychlovat. Zaměstnanci i zaměstnavatele tak mají čas připravit se na tyto změny. Firmy by měly revidovat své programy v oblasti lidských zdrojů a přehodnotit způsoby školení zaměstnanců. Na druhé straně zaměstnanci by zase měli absolvovat školení, která prohloubí jejich schopnosti tvořivého myšlení.

Zdroj: Venturebeat

Obrázek: rawpixel.com / Freepik

TOP 5 nejžádanějších benefitů
JOBS

Revoluce v benefitech se nekoná

I navzdory obavám z dopadu vládního konsolidačního balíčku na oblast zaměstnaneckých benefitů k žádnému kritickému scénáři nedošlo a očekávané plošné snižování benefitů se nekonalo. Nedošlo

Číst dále »