Vojtěch Belling se stal místopředsedou ESMA

Vojtěch Belling

Ředitel sekce regulace a mezinárodní spolupráce České národní banky (ČNB) Vojtěch Belling se stal místopředsedou Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA). Do funkce byl zvolen na období od 21. listopadu 2022 do 15. června 2024.

„Gratuluji Vojtěchu Bellingovi ke zvolení místopředsedou ESMA. Tento úspěch považuji za ocenění jeho dosavadní reprezentace České národní banky ve vedení tohoto evropského dohledového orgánu. Zároveň se opět potvrzuje, že ČNB má ve svých řadách experty s velkou erudicí, kteří jsou respektovanými odborníky v Česku i v zahraničí,“ uvedl guvernér ČNB Aleš Michl.

Vojtěch Belling nahradí Erika Thedéena, generálního ředitele švédského dohledového orgánu Finansinspektionen, který tuto pozici zakrátko opustí, protože se stane guvernérem švédské Riksbank.

Jsem ráda, že mohu oznámit jmenování Vojtěcha Bellinga místopředsedou ESMA. Jako člen rady orgánů dohledu a správní rady, jímž je od prosince roku 2020, se práci pro ESMA věnoval s plným nasazením. Na spolupráci s ním v pozici místopředsedy se velice těším.“

„Také bych ráda poděkovala Eriku Thedéenovi za jeho cenný přínos k činnosti ESMA v roli člena rady orgánů dohledu a správní rady a v poslední době také v pozici místopředsedy ESMA,“ uvedla Předsedkyně ESMA Verena Rossová.

Vojtěch Belling je od roku 2018 ředitelem sekce regulace a mezinárodní spolupráce České národní banky, která je integrovaným orgánem dohledu nad finančním trhem v České republice. Před rokem 2018 zastával funkce ředitele odboru EU a mezinárodních organizací ČNB (2014–2018) a státního tajemníka pro evropské záležitosti (2011–2014), od roku 2002 působil na řadě pozic v české státní službě.

Je členem rady orgánů dohledu ESMA, členem výboru pro mezinárodní vztahy Evropské centrální banky a alternátem člena Hospodářského a finančního výboru EU. Do září 2022 byl rovněž členem správní rady ESMA.

Vojtěch Belling je aktivní v akademické sféře, přednáší na Univerzitě Karlově v Praze a na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. V minulosti přednášel také na univerzitě v Heidelbergu. Absolvoval magisterské studium práv, politologie a historie na Univerzitě Karlově v Praze, kde získal také titul Ph.D. v oboru politologie, a habilitoval se na Masarykově univerzitě v Brně. Je autorem řady akademických publikací a mnoha článků, mimo jiné v časopisech European Law Journal, International Organizations Law Review a Zeitschrift für Öffentliches Recht.

TZ

TOP 5 nejžádanějších benefitů
JOBS

Revoluce v benefitech se nekoná

I navzdory obavám z dopadu vládního konsolidačního balíčku na oblast zaměstnaneckých benefitů k žádnému kritickému scénáři nedošlo a očekávané plošné snižování benefitů se nekonalo. Nedošlo

Číst dále »