Zaměstnanci nemají dostatečné informace

info

Množí se dotazy na práva a povinnosti zaměstnanců v době ovlivněné mimořádnými opatřeními vlády souvisejícími s bojem proti světové pandemii coronaviru. Čechům chybí relevantní informace, tápou zejména v otázkách náhrad mzdy a právech zaměstnavatelů nařídit práci z domu či dovolenou.

Dovolenou nařídit zaměstnavatel může, má to ovšem své ale

Zaměstnanci se často ptají, zda jim může jejich zaměstnavatel nařídit dovolenou. Dle zákoníku práce to sice možné je, zaměstnavatel tak však musí učinit písemně minimálně 14 dní předem. Dovolenou navíc nelze nařídit na překážky v práci (například na nařízenou karanténu či dočasnou pracovní neschopnost) a její nařizování podléhá dalším pravidlům dle zákoníku práce.

Práce z domova nařídit nelze, dnes je ale v zájmu všech

K častým dotazům také patří, zda zaměstnavatel může nařídit svým lidem práci z domova. Dle platných zákonů home office jednostranně nařídit nelze, protože práce z domova je vždy předmětem dohody.

Když se do práce nedostanete kvůli uzavřené oblasti, dostanete náhradu

Realitou se stávají i uzavřená města a celé oblasti. Co má zaměstnanec dělat, jestli v takové oblasti pracuje, ale bydlí mimo ni? „Takový zaměstnanec se objektivně do práce nemůže dostat, ovšem ne z vlastní viny,“ říká Radka Čechová, regionální ředitelka Grafton Recruitment. Z pohledu zákoníku práce se v takovém případě jedná o karanténu a zaměstnavatel zaměstnanci vyplácí náhradu mzdy ve výši 60 % průměrného redukovaného výdělku. Od 15. kalendářního dne zaměstnanec pobírá tyto dávky od státu. Stejné podmínky nastanou i v případě, že se do karantény dostane samotný zaměstnanec.

Když dojde k výpadku městské hromadné dopravy a zaměstnanec se na pracoviště nedostane, na náhradu mzdy nemá právo. V případě nepředvídatelného výpadku hromadné dopravy má zaměstnanec, který se nemohl dostat včas na pracoviště, právo na pracovní volno, ovšem bez náhrady mzdy.