Zenon Folwarczny nastupuje do BDO

Zenon Folwarczny

Na pozici partnera mezinárodní poradenské společnosti, nastoupil 1. června 2020 Zenon Folwarczny, uznávaný odborník na české i mezinárodní daně z příjmu právnických osob a také expert na rodinné firmy. Bude se starat o rozvoj služeb zejména pro středně velké společnosti, na které se poradenská síť specializuje.

Do profesního života Zenona Folwarczného patří daňové poradenství pro vlastníky firem, restrukturalizace podniků, pomoc podnikatelům se změnou obchodních modelů, daňový odpočet na výzkum a vývoj apod. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou ve Varšavě a postgraduální program v mezinárodním daňovém právu (LL.M.) na Vídeňské ekonomické univerzitě, je držitelem diplomu z mezinárodního účetního výkaznictví (DipIFR). Je členem Komory daňových poradců ČR, Sekce daně z příjmů právnických osob a sekce mezinárodního zdanění a cel. Hovoří plynně česky, polsky a anglicky. Před nástupem do BDO pracoval v PwC, kde byl zodpovědný za služby pro privátní klientelu.