80 % center IT a podnikových služeb chce více šlápnout do automatizace

automatizace zpráva

Rok 2024 bude rokem pokročilé automatizace a robotizace. V oboru IT a podnikových služeb již dnes roboti zastávají práci, která je ekvivalentem bezmála 20 tisíc pracovních míst, v nadcházejícím roce chce ale 80 % firem z toho oboru projekty automatizace rozšířit i na další zpracovávané procesy a služby. Hlavním důvodem je přitom snaha snížit operativní náklady a s využitím zdejších digitálních zkušeností rychleji nasazovat AI a realizovat inovační projekty pro jejich mezinárodní mateřské společnosti. Ani větší zaměření na automatizaci však neznamená, že by obor nepotřeboval lidi. Naopak. V roce 2024 plánuje v ČR nábor 15 tisíc specialistů. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu asociace ABSL.

„V následujícím období plánuje dle našeho průzkumu expandovat a růst 59 % českých center podnikových a IT služeb. Očekáváme tedy, že jen v průběhu letošního roku v oboru vznikne 15 tisíc nových pracovních míst, a to napříč celou ČR, zejména v dynamických lokalitách, jako jsou Brno, Liberec, Hradec Králové a České Budějovice,“ vysvětluje Jonathan Appleton, ředitel oborové asociace ABSL, a dodává: „Půjde o inovativní, digitální a globální pozice s vysokou přidanou hodnotou, které představují významný příspěvek k vizi země jako digitálního a inovativního lídra v globálním podnikání.”

Investory lákají zkušenosti s technologiemi

O tom, že půjde nejčastěji o pozice související s digitalizací a adopcí technologií svědčí i žebříček nejrychleji rostoucích oblastí podnikových a IT služeb, který vedou služby kybernetické a informační bezpečnosti, IT podpora a datová analytika. Vliv na to bude mít jistě i to, že 86 % center plánuje urychlit svou digitální transformaci, v níž jsou již nyní na špičce, a to v celosvětovém měřítku.

„Právě skutečnost, že v České republice centra vyvíjí a nasazují pokročilé technologie, které pak využívají všechny světové pobočky významných globálních firem, pomáhá České republice udržet si svou silnou a stabilní pozici mezi zeměmi, které jsou v hledáčku mezinárodních firem jako vhodná destinace pro založení a provoz inovačního centra či centra služeb, a to i navzdory zdejším vyšším nákladům,“ komentuje Jonathan Appleton s tím, že v České republice dnes funguje již zhruba 380 center IT a podnikových služeb.

AI a digitální budoucnost oboru

Velkým tématem oboru je i umělá inteligence. Ta v uplynulých dvou letech prokázala svou schopnost zlepšit produktivitu a efektivitu práce a působit jako katalyzátor růstu. To dokazuje mimo jiné skutečnost, že centra, která ji využívají, rostou dokonce dvojnásobným tempem, než kolik činí oborový průměr. Plných 39 % center pak věří, že inovace v AI zásadně změní způsob, jakým je vykonávaná práce. Výzvou do budoucna však bude, naučit se správně k AI chovat. Pochopit, že nejde o standardní software, ale svébytný nástroj, který může i chybovat, „neposlouchat“, nebo rozvíjet zadání i jiným než kýženým směrem. Ve spolupráci s lidskými experty však dokáže celý obor posunout do nové, plně digitální éry.

Kde vzít 15 tisíc expertů?

Seznam nejdůležitějších priorit i rizik, které jednotlivá centra vnímají pro rok 2024, začíná v obou případech shodně položkou lidských zdrojů. Obor se v letošním roce rozroste o 15 tisíc zaměstnanců s potřebnými digitálními dovednostmi, a těch není v ČR dostatek. Nábor a péče o zaměstnance jsou tak pro zaměstnavatele z oboru prioritou číslo jedna.

„Data z našeho reportu ukazují, že zdejší zaměstnavatelé dokáží kvalifikované lidi i navzdory složité situaci na trhu práce přilákat, zaujmout i udržet. 40 % zaměstnanců tvoří cizinci prakticky z celého světa, což dodává oboru atraktivní a inspirativní mezinárodní atmosféru, mzdy v oboru na některých vedoucích či technologických pozicích v mnoha případech dosahují i šesticiferných hodnot a v loňském roce rostly v průměru o 6,5 % a průměrná doba působení zaměstnanců v oboru meziročně setrvale roste, což svědčí o jejich spokojenosti,“ vypočítává Jonathan Appleton, který věří, že firmy i letos potřebně kvalifikované zaměstnance najdou. Zjednodušení náborů ze zahraničí a pružnější strategie ekonomické migrace by ovšem uvítala většina zaměstnavatelů z oboru, a to zejména u zemí jako je Indie, jižní Amerika, zejména Brazílie a Kolumbie, Filipíny, balkánské země, jako je například Srbsko a Albánie, a Turecko.

TZ/ABSL

Foto: Pixabay