Alice Zápotocká novou marketingovou ředitelkou systémového integrátora S&T CZ

Alice Zápotocká

S&T CZ, český systémový integrátor a člen mezinárodní skupiny S&T AG, jmenoval Alici Zápotockou na pozici marketingové ředitelky. Zápotocká přináší dlouholeté zkušenosti z oblasti komunikace a marketingu, které získala v technologických firmách Adastra, Microsoft nebo SAP ČR.

S cílem zvýšit povědomí o širokém portfoliu společnosti S&T CZ se Alice Zápotocká v nové funkci zaměří nejen na stálá a tradiční řešení společnosti, mezi která se řadí návrh podnikových informačních systémů, implementace infrastrukturních řešení či poskytování IT služeb, ale zároveň na rozvoj strategických oblastí, kterými jsou bezpečnost IT, komplexní řešení IT pro průmysl a výrobu s využitím nových technologií jako IoT, umělé inteligence a automatizace či řešení správy dokumentů a elektronické spisové služby. V poslední uvedené oblasti S&T CZ výrazně posílila v loňském roce díky akvizici předního českého poskytovatele systémů elektronické spisové služby společnosti PilsCom.

„Vážím si příležitosti stát v čele marketingového týmu S&T CZ. Kromě standardních marketingových aktivit na podporu značky se zaměřím především na rozvoj oblasti segmentace zákazníků tak, abychom vždy přicházeli s nabídkou konkrétních řešení s orientací na to, co je pro daného zákazníka přínosné. Věřím, že základem úspěšného marketingu je koncepční systematická práce. Je třeba určit směr, vytrvat v něm a výsledky se dostaví,“ říká Alice Zápotocká.

Alice Zápotocká přichází do S&T CZ z technologické konzultační společnosti Adastra, kde působila jako marketingová ředitelka. Dříve zodpovídala za marketingovou komunikaci s velkými a středními subjekty ve společnosti Microsoft, a to jak se zaměřením na komerční sféru, tak i na oblast veřejné správy a samosprávy. Cenné zkušenosti nasbírala Zápotocká i během téměř desetiletého působení u producenta podnikových aplikací SAP ČR.

Ve volném čase se Alice Zápotocká ráda věnuje tanci a jachtingu.