Martin Váša je HR ředitel v ARBES Technologies

Martin Váša

Společnost ARBES Technologies angažovala nového HR ředitele, kterým se stal Martin Váša. Ve své nové roli bude zodpovídat za komplexní nábor zaměstnanců, personální marketing, řízení firemní kultury, odměňování, vzdělávání a rozvoj.

Martin Váša disponuje dvacetiletou zkušeností z oboru HR, a to převážně v prostředí informačních technologií jak z českých firem, tak z nadnárodních korporací. Personalistiku a lidské zdroje vnímá jako svou srdcovou záležitost. To považuje za velmi krátkozraké pojetí i přesto, že personální náklady jsou s přehledem nejvyšší položkou v nákladech IT firem.

„Když se k lidem chováte upřímně a s porozuměním, jsou pak i k firmě mnohem loajálnější a berou práci na projektu za svou osobní misi. To se významně odrazí v kvalitě, a nakonec ve spokojenosti zákazníka. A pro mne jsou lidé ve firmě moji interní zákazníci,“ říká Martin Váša.