Novou předsedkyní Sdružení nájemníků ČR je Lenka Veselá

Novou předsedkyní Sdružení nájemníků ČR je Lenka Veselá

Předsedkyní Sdružení nájemníků ČR (SON) se stala advokátka Lenka Veselá. Ve funkci nahradila Milana Tarabu, jenž toto občanské sdružení vedl dvě desetiletí. SON působí na celém území České republiky, poskytuje bezplatné právní a související odborné poradenství v oblasti nájemního, družstevního i vlastnického bydlení a je jedinou tuzemskou organizací, která zastupuje a hájí práva nájemců, uživatelů bytů a domů.

„Mým cílem je navázat na dlouhodobou, záslužnou a profesionální práci Milana Taraby, se kterým jsem řadu let úzce spolupracovala. Nepřicházím do nového prostředí a problematiku sdružení dobře znám. I nadále budeme poskytovat kvalitní odborné poradenství nejen všem uživatelům bytů, ale i pronajímatelům, zejména obcím. Našimi poradci jsou advokáti s dlouholetou praxí a další zkušení odborníci v oblasti nemovitostí,“ uvedla Lenka Veselá, která dosud vykonávala funkci místopředsedkyně SON.

Mezi další cíle a aktivity Sdružení nájemníků ČR patří například snaha o zlepšení právních předpisů a větší vyváženost vztahů mezi nájemníky a pronajímateli, pořádání besed, školení a konferencí s cílem vzdělávat občany a pracovníky organizací, které poskytují služby a poradenství v oblasti bydlení, nebo šíření osvěty a pomoci občanům v sociální nouzi.

„Jsem přesvědčen, že Lenka Veselá přinese do naší organizace nové impulzy a že SON bude pokračovat v šíření etických principů v rámci nájemního bydlení,“ dodal čestný předseda sdružení Milan Taraba.

Sdružení nájemníků ČR letos v dubnu otevřelo v Ostravě a Hradci Králové dvě nová regionální poradenská centra. Celkem jich napříč republikou provozuje dvě desítky.

O Sdružení nájemníků ČR (SON)

Sdružení nájemníků ČR je občanské sdružení, poskytuje právní a další odborné poradenství v oblasti bytové problematiky formou bezplatných osobních či e-mailových konzultací. Regionální poradenská centra s kontaktními místy jsou na celém území ČR, občané v nich získají konkrétní pomoc v oblastech nájemního, družstevního i vlastnického bydlení, problematice vyúčtování služeb, poskytování státní sociální podpory aj.

TZ