Novým generálním ředitelem investiční skupiny RSBC je Petr Oršulík

Petr Oršulík

Pozici generálního ředitele české investiční skupiny RSBC od května přebírá Petr Oršulík. Zkušený manažer, který dosud ve skupině pracoval jako provozní ředitel, vystřídá v čele RSBC jejího zakladatele Roberta Schönfelda. Ten nadále ve skupině zůstává jako předseda představenstva, po téměř 25 letech přímého každodenního řízení RSBC se ale těžiště jeho práce posune více ke strategickému směřování skupiny. Intenzivněji se bude věnovat také četným filantropickým aktivitám RSBC.

Nový generální ředitel skupiny Petr Oršulík má téměř 40letou praxi na vedoucích pozicích v oblasti ekonomiky, personalistiky či organizace provozu podniků. V průběhu své bohaté kariéry pracoval například jako vedoucí divize v Komerční bance, řídil Oborovou zdravotní pojišťovnu a Českou pojišťovnu ZDRAVÍ či působil jako člen statutárních orgánů a odborný poradce vedení podniků jako je ČD Cargo nebo Správa železniční dopravní cesty. Řadu let pracoval také jako nezávislý konzultant v oblasti řízení firem. Mimo jiné se věnoval i poradenství ve prospěch start-upových projektů. Mezi jeho specializace patří zejména ekonomické a personální řízení firem, nastavování špičkových provozních procesů a vyhledávání nových příležitostí či projektů.

„RSBC původně začínala jako firma zaměřená na správu majetku, jenž byl rodu Schönfeldů navrácen v rámci restitucí. Robert Schönfeld z ní pak postupně vybudoval sebevědomou, stabilní a odpovědnou investiční skupinu, jež má ambici i nadále dynamicky růst. Mým úkolem proto nyní bude naplňovat růstovou strategii, aktualizovat ji v závislosti na proměnách vnitřního i vnějšího prostředí a přizpůsobovat řídící procesy velikosti skupiny a jejím cílům,” popisuje Petr Oršulík svou novou roli.

Vzájemná spolupráce mezi Oršulíkem a RSBC Holding začala již v roce 2020, kdy skupině externě poskytoval konzultační služby. Na podzim 2021 se pak stal jejím provozním ředitelem s odpovědností za chod skupiny z pohledu každodenních byznysových operací a procesů. V nové pozici generálního ředitele, se soustředí především na rozvoj společnosti, řízení klíčových projektů a vedení manažerského týmu celé skupiny i jednotlivých divizí.

„Základem našeho portfolia nadále zůstávají nemovitosti, realitní fondy a private equity investice s důrazem na sektor zemědělství, strojírenství a další průmyslová odvětví. Právě v těchto oblastech jsme dlouhodobě úspěšní a chceme v nich dál růst. Na poli venture kapitálu se pak zaměřujeme převážně na nové technologie ve vzdělávání a zdravotnictví. Skupina je pevně ukotvená v České republice, ale atraktivní investiční příležitosti budeme tak jako dosud vyhledávat a realizovat také v zahraničí – například ve střední Evropě či Velké Británii,” uvedl Oršulík.

Robert Schönfeld, který skupinu RSBC v roce 1998 založil, zůstává i nadále předsedou představenstva, jež se nově doplnilo o čtyři nové členy. Ze své pozice se Schönfeld soustředí zejména na strategické směřování firmy, zároveň se ještě intenzivněji zaměří na filantropické aktivity skupiny. „Filantropie byla vždy nedílnou součástí příběhu RSBC. V dnešní době neustále se měnících podmínek však považuji udržitelný a odpovědný přístup k podnikání a snahu podělit se o vlastní úspěch, za ještě důležitější než kdy dřív,” uvedl Schönfeld.

Mezi nejznámější filantropické aktivity skupiny, jež zahrnuje 35 společností s aktivy za více než 7 miliard korun, patří například dlouhodobé partnerství s jedním z nejrespektovanějších českých orchestrů PKF – Prague Philharmonia. Robert Schönfeld také založil a provozuje mezinárodní uměleckou školu International School of Music and Fine Arts v Praze. Tato škola je špičkovým vzdělávacím zařízením pro české i mezinárodní studenty zaměřující se na hudbu, tanec či výtvarné umění. Institucí během její více než dvacetileté existence prošlo více než 10 000 žáků, z nichž někteří nyní patří mezi nejlepší interprety ve svém oboru.

TZ