Novým předsedou představenstva a generálním ředitelem Českých drah je Michal Krapinec

Michal Krapinec

Dozorčí rada ČD, a.s. zvolila Michala Krapince do funkce předsedy představenstva a generálního ředitele společnosti. Rozhodla na základě výsledku výběrového řízení, do kterého se přihlásilo celkem jedenáct manažerů. Výběrová komise doporučila členům dozorčí rady tři nejlepší uchazeče.

Vystudovaný právník Michal Krapinec zahájil svou profesní dráhu v advokacii. Od roku 2012 pracuje pro Skupinu ČD. Ve společnosti ČD Cargo vykonával funkci tajemníka vedení firmy a následně převzal útvar pro řízení a správu majetkových účastí, kde měl na starost zahraniční expanze. Později působil jako člen představenstva společnosti ČD Logistics, člen dozorčí rady ČD – Informační systémy, v mateřské společnosti řídil odbor strategie a správy majetkových účastí a odbor projektová kancelář.

„České dráhy mají za sebou složité období. Naučily se fungovat v liberalizovaném prostředí a zvládly i obrovský propad tržeb v době koronavirové krize. Aby splnily očekávání svých zákazníků, ve velkém investují do vozidel a rozvoje služeb. Jen od začátku grafikonu jsme uvedli do provozu přes stovku úplně nových vozů,“ říká nově zvolený předseda představenstva a generální ředitel největšího osobního železničního dopravce v Česku Michal Krapinec.

„Obrovský tlak na investice představuje dokončení instalace mobilní části evropského zabezpečovače ETCS do vlaků, povinná certifikace systému údržby vozidel ECM nebo rozvoj opravárenského zázemí. Jednou z mých priorit tak bude finanční stabilizace a hledání zdrojů, které nám umožní udržet se v sektoru osobní dopravy na špici. Být moderní, zavádět nové technologie. Jako jedna z prvních věcí nás teď s kolegy z představenstva čeká aktualizace střednědobého plánu s přihlédnutím k současné situaci, zejména k enormnímu růstu cen vstupů,“ dodává Krapinec.

TZ