Pracovní trh není připraven na digitální budoucnost

Global Competitiveness Report 2019

ČMA logoManažeři v České republice jsou profesionální a spolehliví, v porovnání se světem jsou v hodnocení na 27. místě. Přestože ve firmách připravují své pracovníky na digitalizaci, situace na trhu práce neodpovídá potřebám ekonomiky.

Pracovní trh a jeho stav je jedním z neuralgických bodů České republiky, která v mezinárodním žebříčku konkurenceschopnosti 2019/20 Světového ekonomického fóra (WEF) spadla o tři místa na celkovou 32. příčku. Lepšímu umístění ČR letos nepomohly ani skvělá makroekonomická stabilita, slušná dynamika ekonomického růstu, dobrá kontrola a rovnováha státních a veřejných financí či bezpečnost. Za ČR těsně skončilo Chile a Portugalsko, přeskočilo jej Estonsko, Itálie či Malajsie.

„Klíčovým faktorem, který brání našemu postupu žebříčkem WEF vzhůru, je zejména trh práce. V současnosti je přehřátý, zdroje pracovních sil jsou prakticky vyčerpány. Vysoká potřeba pracovní síly ukazuje na stále přetrvávající nižší technologickou vyspělost v řadě firem či odvětví. Cestou do budoucnosti proto bude zvyšovat podíl výrob s moderními technologiemi,“ říká Richard Hindls, emeritní rektor VŠE Praha a předseda Rady expertů České manažerské asociace.

Máme se obávat digitalizace?

Ze zprávy WEF vyplývá, že pracovní síla v ČR není dostatečně připravena na digitální budoucnost, dovednosti naší pracovní síly jsou přesně v polovině mezi 144 zeměmi světa (na 72. místě). A to i přesto, že jako uživatelé ICT jsou Češi na příznivém 42. místě a v digitálních dovednostech na 41. místě. Čechům však chybí kritické myšlení, nedostatečně podporované školským systémem, ve světě je v tomto ohledu ČR na 79. místě.

Míra nezaměstnanosti je jedna z nejnižších na světě (2,0 % v srpnu 2019, Eurostat), v budoucnu tomu tak nemusí být. Pracovníci v ČR jsou oproti většině světa usedlí, nestěhují se za prací a vnitřní mobilita pracovního trhu je až na 133. místě. Trh nedokáže rozhýbat ani příliv zahraničních pracovníků, v jednoduchosti náboru cizinců je ČR na 116. místě ve světě. Konkurenceschopnosti ČR nepřeje ani kvalita silniční infrastruktury, v porovnání se světem jsme ve druhé polovině (78. místo).

Zprávu o mezinárodní konkurenceschopnosti ČR 2018-2019 najdete v anglickém jazyce ZDE