Tým Kogi CON posiluje David Peška ze skupiny Komerční banky

David Peška

Tým seniorních konzultantů Kogi CON nově posiluje David Peška, který s sebou přináší zkušenosti s agilním řízením, leadershipem a firemními transformacemi.

V týmu Kogi CON bude mít na starosti zejména spolupráci s klienty z finančního sektoru, bude se aktivně podílet na implementaci nových firemních kultur u klientů a aktivně se zapojí také do nabízení služeb v oblasti mentoringu a koučování pod hlavičkou Kogi CON.

David Peška byl na úrovni celé skupiny Komerční banky odpovědný za program financování bydlení zaměřený na digitalizaci a zjednodušování procesů v oblasti hypotečního financování. Podílel se také na rozsáhlé agilní transformaci Komerční banky, kde zodpovídal za vedení agilních ceremonií na úrovni představenstva a tribe leaderů.

Z pozice výkonného ředitele pro transformaci Modré pyramidy měl na starosti implementaci nové firemní strategie, zavedení konceptu komplexního finančního poradenství a rozšíření produktové nabídky. Jako zemský řediteli vedl tým 130 obchodníků a zodpovídal za obchod čtvrtiny interní sítě. Působil také jako ředitel externí distribuce odpovědný za rozvoj vztahu s klíčovými finančně poradenskými společnostmi.

Během své manažerské kariéry aktivně rozvíjel expertní znalosti z oblasti koučování a mentoringu. Oběma disciplínám se věnuje přes 10 let. Od roku 2019 působí jako mentor a garant programu v rámci Alumni mentoringu na FMV VŠE.

David vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, absolvoval také manažerský výcvik na INSEADu ve Fontainebleau. Svůj volný čas tráví nejraději s rodinou a přáteli. Má rád výšlapy do přírody, kolo, lyže, volejbal, ale rád zajde i na koncert jeho oblíbené kapely nebo na hudební festival.

TZ