Muži v ČR berou za stejnou práci o 12 procent víc než ženy

muži ženy platy ČR

Platy mužů a žen v České republice se liší nejen při porovnání průměrného ročního výdělku, kde muži berou o 24 procent více než ženy, ale také při porovnání výdělku na stejné pozici. Tam jsou platy mužů vyšší o 12 procent. Zjistila to mezinárodní studie, na níž se podílela i socioložka Alena Křížková z Národního institutu SYRI a Sociologického ústavu Akademie věd ČR. Institut SYRI o tom informoval v tiskové zprávě.

Rozdíl v platech v Česku podle vědců souvisí s mateřstvím a kariérní pauzou u žen, ale i s nedostupností zařízení péče o nejmenší děti nebo malou podporou sdílení rodičovské mezi partnery.

Mezinárodní tým vědců zkoumal rozdíly v odměňování mužů a žen ve věku 30 až 55 let v 15 zemích. Až dosud považovali vědci za důvod rozdílu v průměrných platech mužů a žen fakt, že muži častěji pracují v lépe placených zaměstnáních a na pracovištích s vyšší průměrnou mzdou. „My jsme však zjistili, že rozdíly v rozmístění žen a mužů na trhu práce a rozdíly v ohodnocení různých zaměstnání a typů práce jsou pouze polovinou problému. Druhou polovinu představuje rozdíl ve výdělcích žen a mužů, kteří vykonávají stejnou práci na stejném pracovišti. Nerovné odměňování žen a mužů za stejnou práci je stále velmi významnou příčinou gender pay gap, a to platí pro všechny sledované země,“ uvedla Křížková.

Celkový rozdíl v ročním výdělku mužů a žen se pohyboval od devíti procent v Maďarsku po 26 procent ve Spojených státech nebo 33 procent v Jižní Koreji, v Česku dosáhl 24 procent. Výrazné jsou ale odlišnosti ve výši platu u mužů a žen, kteří pracují na stejné pozici na stejném pracovišti. Nejmenší rozdíl je ve Francii, kde muži vydělávají na stejné pozici o šest procent víc než ženy, a v Dánsku, kde rozdíl dosáhl sedmi procent. Ve Spojených státech je rozdíl 13 procent a v Japonsku 23 procent. V České republice tento rozdíl dosáhl 12 procent.

Zatímco ve většině zemí se celkový rozdíl v platech mužů a žen, takzvaný gender pay gap, snižuje v průměrném ročním výdělku i v odměňování na stejné pozici, ve střední a východní Evropě je to naopak. „V Česku sice do roku 2019 mírně klesal rozdíl v platech mužů a žen na stejné pozici, ale rostl celkový gender pay gap, to znamená, že gender pay gap je čím dál více způsoben tím, že muži a ženy pracují na různě odměňovaných pozicích. V Maďarsku a Slovinsku dokonce roste jak celkový gender pay gap, tak i rozdíl v platech na stejné pozici,“ doplnila Křížková.

Uvedla, že v Česku nerovnost v odměňování významně souvisí s mateřstvím a kariérní pauzou, nedostupností zařízení péče o nejmenší děti, nedostatečnou podporou sdílení rodičovské mezi partnery a genderovými stereotypy spojenými s mateřstvím včetně změny úvazku matek po návratu z rodičovské na trh práce. Nepřímo to ukazují analýzy využívající právě věk pro odhad gender pay gap v průběhu životní dráhy. Tím, že se aktuální studie zaměřuje na věkovou skupinu od 30 do 55 let, simuluje právě vliv rodičovství na rozdíl ve výši platů obou pohlaví.

TZ

Foto: Shutterstock