Pracovní trh postrádá samostatné účetní

účetní účetnictví

Tuzemským firmám chybí samostatné účetní. Podle podrobného průzkumu Svazu účetních České republiky se jejich stavy od roku 2018 kontinuálně snižují. Podle odborníků je tato profese dlouhodobě podhodnocená, a to jak po finanční, tak po společenské stránce. Pro mnohé zájemce tak tato profese ztrácí atraktivitu. Spousta mladých absolventů vysokých škol se navíc bojí zkusit účtovat na volné noze, a tak raději sbírá zkušenosti u zaměstnavatele.

Podrobný průzkum Svazu účetních ČR z roku 2021 ukázal, že účetních stále ubývá, přestože poptávka po nich mezi firmami roste. Generace účetních, která si založila živnost v devadesátých letech minulého století, se totiž v horizontu několika let chystá odejít do důchodu. „Podle signálů, které máme z regionů i od podnikatelské sféry, se situace z předloňska nijak nezměnila. Stále platí, že poptávka společností po samostatných účetních je vysoká. Ani s novou účetní legislativou a nastupující digitalizací nelze očekávat, že by účetní, kteří zahájili aktivitu v devadesátých letech, byli ochotní takzvaně přesluhovat,“ hodnotí situaci na pracovním trhu Magdalena Králová, prezidentka Svazu účetních České republiky.

Data jí dávají za pravdu. Podle statistik databáze Albertina počet nově vzniklých samostatných účetních kontinuálně klesá od roku 2018, mezi lety 2020 a 2021 dokonce o polovinu. V Česku tak dlouhodobě vzniká střet mezi vysokou poptávkou na straně firem a nedostatkem kvalitních účetních na volné noze. Účetní profese je podle odborníků dlouhodobě podhodnocená. „V době centrálně plánované ekonomiky byla práce účetních degradována na pořizování dat a toto povědomí o pozicích účetní stále trvá. Profese je dlouhodobě podceňována jak společensky, tak finančně,“ vysvětluje Králová.

Situaci často nepomáhá ani chování zákazníků, kteří nedodávají podklady včas a v požadovaných formátech, to účetním způsobuje více práce. „Obvykle totiž nemají odvahu narovnat vztah se zákazníky a zavést jasnější procesy pod pohrůžkou zrušení smlouvy, protože se bojí odchodu klienta ke konkurenci. Jak je vidět, počty účetních ubývají, takže se dříve nebo později stane to, že v této profesi bude nedostatek kvalitní pracovní síly, a pak už obava útěku zákazníka ke konkurenci nebude tak palčivá,“ popisuje Jan Štacha, vedoucí oddělení firmy Seyfor, která vyvíjí nový, plně cloudový účetní software Evala. Dodává, že by účetní měli vyžadovat po zákaznících alespoň elementární disciplínu vzhledem k procesu, který si obě strany předem odsouhlasí.

Účetní po škole hledají jistotu

Navíc se ukazuje, že mladí účetní se čím dál víc obávají opustit své zaměstnání a vydat se na dráhu živnostníka. Jednou z nich je i Adéla Kučerová, která na Vysokém účetní technickém v Brně vystudovala inženýrský obor zabývající se řízením rizik firem a institucí. Po dokončení studia zamířila pracovat jako účetní na hlavní pracovní poměr. „V práci pod zaměstnavatelem je výhodou to, že člověk si ve většině případů nemusí hledat klienty sám, ale dostane již přidělenou práci. Zatím ještě nemám dostatečné množství zkušeností k tomu, abych pracovala samostatně. Po třech letech praxe se setkávám stále s novými věcmi, se kterými potřebuji pomoct nebo je alespoň zkonzultovat s někým zkušenějším,“ tvrdí Kučerová.

V budoucnu chce možnost stát se samostatnou účetní alespoň zvážit. Velkou výhodou by podle ní byla především flexibilní pracovní doba, výběr klientů podle individuálních kritérií a také možnost vlastní cenotvorby. „I když má zaměstnanec všechnu svou práci hotovou, musí na pracovišti trávit čas. Také dovolená se musí přizpůsobovat dle podmínek na pracovišti, například s ohledem na ostatní kolegy nebo množství práce,“ vyjmenovává mladá účetní.

Málo peněz za vysokou odbornost

Situaci by mohlo podle expertů narovnat zlepšení finančních podmínek, za kterou účetní svoji práci vykonávají, a zároveň posilování tzv. soft-skills. Účetní by se neměli bát přijmout odpovědnost, ale též by si měli umět říct o patřičné ocenění. „Je to vysoce kvalifikovaná profese, k jejímu správnému vykonávání se musíte neustále vzdělávat a učit. Pokud se cítí být podhodnoceni, je to nejspíše tím, že si nedovedou říct o tolik peněz, kolik by jejich kvalifikaci odpovídalo, a to je škoda,“ tvrdí firemní sociolog Vojtěch Bednář.

Ve vnímání Čechů není profese účetního (narozdíl od vrcholových manažerů či právníků) tou nejatraktivnější, přestože na nich leží spousta vykonané práce i zodpovědnosti. Podle Jana Štachy se navíc musí často popasovat s nevyhovujícími pracovními podmínkami ve svých firmách. „Absolventi obchodních akademií si určitě nevysnili, že budou sedět za počítačem, opisovat papíry, a ještě se stresovat, že nemají všechny potřebné podklady ke své práci včas,“ doplňuje expert.

Jak by vypadala situace na pracovním trhu, pokud bude nedostatek účetních pokračovat? To si prezidentka Svazu účetních ČR raději nechce představovat. „Systém účetních informací je pro ekonomický organismus nezastupitelný. Informace z účetnictví jsou základnou pro rozhodování firem a výpočet daní. V nejčernějším scénáři by bylo ohroženo i daňové inkaso, jehož výše má samozřejmě dopad na fungování ekonomiky jako celku,“ uzavírá Králová.

TZ