TerraPay vítá Louise Brettovou na pozici nezávislé ředitelky

Louise Brett

Skupina TerraPay s potěšením oznamuje jmenování Louise Brettové nezávislou ředitelkou společnosti Terra Payment Services (UK) Limited (TerraPay UK). Louise s sebou přináší bohaté zkušenosti díky vynikající kariéře v sektoru finančních služeb.

V nové funkci bude Louise působit jako důležitý spojovací článek mezi společností TerraPay, finančním ekosystémem jako celkem a zainteresovanými stranami společnosti s cílem zajistit nejvyšší standardy správy a řízení, rozmanitosti a inkluze, ale i kulturu compliance. Díky svým rozsáhlým zkušenostem v oblasti fintech a finančních služeb přinese do představenstva jedinečný pohled zvenčí a posílí model řízení společnosti TerraPay tak, aby odpovídal jejímu růstu a ambicím.

Louise během své kariéry působila jako místopředsedkyně společnosti Deloitte UK a vedoucí oddělení FinTech a inovací v oblasti finančních služeb ve společnosti Deloitte Europe. Byla vůdčí silou při utváření reakce společnosti Deloitte na vzestup finančních technologií, v podpoře finanční inkluze i prosazování lokální vynikající úrovně fintech na globální scéně. Její strategická vize, praktický přístup a oddanost inkluzivnímu vedení z ní činí skutečnou špičku ve svém oboru. V rámci svých bohatých zkušeností spolupracovala s klienty z oblasti finančních služeb, vládními orgány, regulačními orgány, poradci, rizikovými fondy i širší fintech komunitou napříč celým ekosystémem. Jako bývalá bankéřka a vedoucí pracovnice rovněž chápe nuance vyvažování strategické vize s realitou vysoce regulovaného odvětví. Louise je také hluboce přesvědčena o významu inkluzivního vedení a názorové různorodosti pro dosažení vynikajícího dlouhodobého úspěchu.

Jako předsedkyně představenstva a výboru pro řízení, rizika a compliance (GRC) ve společnosti TerraPay UK zaujme Louise klíčovou roli při zajišťování vývoje modelu řízení společnosti způsobem zohledňujícím řešení TerraPay a posilujícím její pověst. Díky svým odborným kapacitám přinese jak nezbytné výzvy a vedení, tak i situační povědomí a široký rozhled, které podpoří strategický příběh a dlouhodobý úspěch společnosti TerraPay.

Ambar Sur, zakladatel a generální ředitel společnosti TerraPay, vyjádřil své nadšení z příchodu Louise do týmu těmito slovy: „S potěšením vítáme Louise ve společnosti TerraPay jako naši nezávislou ředitelku pro Velkou Británii. Její rozsáhlé zkušenosti a strategická prozíravost budou neocenitelné při utváření budoucnosti společnosti TerraPay. Věříme, že její odborné zkušenosti dále upevní naše standardy řízení a významně přispějí k naší růstové trajektorii.”

Louise ke své nové roli uvedla: „Nastoupení nové cesty ve společnosti TerraPay mě nesmírně těší. Škálující a vyzrávající fintech společnost, jakou je právě TerraPay, musí osvědčit odhodlání být „ve formě pro růst”. Přijetím regulačního rámce a principů v kombinaci s nadšením pro inovace pak vytváří onen nezbytný základ budoucího úspěchu. Těším se, že tento růst budu moci v nadcházejících letech podpořit.”

Louise, která je uznávanou špičkou ve svém oboru, byla nedávno zařazena do prestižního žebříčku žen působících v oblasti finančních technologií Women in FinTech PowerList 2022, což podtrhuje její výjimečné úspěchy a vliv v tomto odvětví. V minulosti působila také jako členka představenstva organizací The ScaleUp Institute a UK Women in Payments.

S nástupem Louise do funkce předsedkyně představenstva se TerraPay UK těší na její odborné vedení, vůdčí schopnosti a strategické postřehy, které společnosti pomohou s orientací v proměnlivém světě platebních služeb – obzvláště nyní, kdy získala povolení k činnosti jako instituce elektronických peněz (Electronic Money Institute, EMI) v Itálii a chystá se rozšířit své aktivity v této zemi a následně v celé EU.

TZ