Nelisa umí najít perfektní kombinaci pracovní role a ideálního zaměstnavatele

Nelisa job search

Pokročilý kariérní parťák pro všechny Nelisa zvládne celý proces náboru na jednom místě, má přehledný chat a pracuje s ojedinělým systémem výběru vhodných kandidátů pro inzerované pozice. Stejně funguje i směrem ke kandidátovi – najde pozici, jež přesně kopíruje jeho dovednosti, zkušenosti i preference a využívá při tom také výsledky unikátní simulační hry. Pro její zpřístupnění je nutný důkladně vyplněný uživatelský profil. Nelisa ovšem nabízí množství dalších znalostních testů, například jazykové, marketingové, testy programování a další. V základu Nelisa adoptuje pokročilé metody HR, digitalizuje je a aplikuje na celý trh, od malých firem až po nadnárodní společnosti s tisíci zaměstnanci. Cílem portálu ovšem není kandidátům pouze pomoci s hledáním práce, ale i poskytnout přehled a umožnit jim tak skutečný profesní růst.

„HR oddělení dostanou s Nelisou nástroj, který jim zásadně pomůže s předvýběrem kandidátů tak, aby se například na pohovory dostavili pouze ti skutečně vhodní, přičemž tady nemluvíme jen o souladu mezi požadovanými a nabízenými vědomostmi a zkušenostmi, ale také o firemním culture fitu. Náboráři tak mají prostor věnovat se právě jim a neztrácet čas jinde. Navíc už dnes můžeme říci, že Nelisa dokáže prostřednictvím matchingu ideálních kandidátů s nabízenými pozicemi zajistit větší spokojenost zaměstnanců i zaměstnavatelů. Funkce, které využíváme, se navíc prokázaly velmi efektivní už při jejich použití na portálu StartupJobs. S Nelisou je však chceme rozšířit a hlavně vystoupit i mimo startupový svět,“ říká CEO Nelisy Jan Paulas.

Nabídky šité na míru

Přelomovou funkcí, kterou Nelisa využívá, je matching. K tomu, aby se jednotlivým uživatelům zpřístupnila, je zapotřebí důkladně vyplnit uživatelský profil. Následně se otevře unikátní simulační hra, kterou vytvořila společnost Behavera a která testuje celé spektrum dovedností. Pro všechny uživatele je hra zcela zdarma. Primárně je zaměřená na leadership, avšak testuje také schopnosti v oblastech komunikace, motivace nebo celkového přístupu k práci. Protože hra pracuje na principu vyhodnocování zadání a reálných výsledků, výstupy z ní jsou opravdu objektivní. Na jejich základě pak Nelisa vybere pro kandidáta vhodné pozice, aniž je on sám musí aktivně vyhledávat. Spolu s dalšími možnostmi testování a zadanými údaji tak Nelisa vytváří jakýsi virtuální životopis, který však není jen shrnutím dosavadních zkušeností, ale zobrazuje také reálné dovednosti a předpoklady, které jednotliví uchazeči o práci mají.

„Víme, že minimálně v Česku nemá tato technologie obdoby. A ačkoliv chceme, aby se na našem portálu agregovalo co největší množství firem i zájemců o práci, primární je pro nás vývoj samotného odvětví HR a souvisejících technologií. Chystáme celou řadu novinek, které posunou nejen Nelisu, ale budou přelomové také pro celý segment. Chceme, aby Nelisa nebyla jen poradcem pro výběr zaměstnání, ale aby se stala průvodcem napříč celou kariérou,“ dodává Paulas.

TZ

@RadekVyskovsky